WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van uw woning, niet-woning (bijvoorbeeld winkel of bedrijfspand) of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. Deze waarde stellen wij jaarlijks vast. Voor de waardebepaling van woningen gaan we uit van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar. Daarbij wordt nog wel rekening gehouden met aanpassingen die de waarde vermeerderen of verminderen in het afgelopen jaar.

Taxatieverslag bekijken

Woning

Staat de aanslag op uw naam en bent u de eigenaar of huurder van de woning? Dan kunt u via de Digitale Belastingenbalie (DigiD nodig) het taxatieverslag inzien.

WOZ-waardeloket

De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen in onze gemeente te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, neemt u dan telefonisch contact met ons op. We sturen het taxatieverslag dan per post naar u toe.

Niet eens met de WOZ-waarde

We doen er alles aan om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Heeft u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslag? Neem dat telefonisch contact met ons op. Wij kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde dan kunt u bezwaar indienen.

Kopie WOZ-beschikking

Wilt u een kopie van uw WOZ-beschikking ontvangen, neem dan contact met ons op. We sturen een kopie van de beschikking dan per post naar u toe.

WOZ-beschikking voor huurders

Bent u huurder van een sociale huurwoning in onze gemeente? Dan ontvangt u eind januari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van de woning die u huurt.

Bij de berekening van de huurprijs wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem dat rekening houdt met de WOZ-waarde. Meer informatie over het puntensysteem en de WOZ leest u op de website van de Rijksoverheid.