WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van uw woning, niet-woning (bijvoorbeeld winkel of bedrijfspand) of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. Deze waarde wordt jaarlijks door ons vastgesteld. We gaan uit van de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. De waardepeildatum is 1 januari van het voorgaande jaar.  

Taxatieverslag bekijken

Woning

Staat de aanslag op uw naam? Dan kunt u met DigiD inzien hoe de WOZ-waarde van uw woning of stuk grond is bepaald.

De manier van inzien van het taxatieverslag, is verschillend voor eigenaren en huurders/gebruikers van woningen:

  • Eigenaar woning: via MijnOverheid kunt u het taxatieverslag inzien onder 'Persoonlijke gegevens'.
  • Huurder/gebruiker woning: het taxatieverslag kunt u online aanvragen. Wij sturen of mailen u het taxatieverslag binnen enkele werkdagen toe.

WOZ-waardeloket

De huidige WOZ-waarde van uw woning kunt u ook opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl. Naast uw eigen WOZ-waarde, is het via deze website ook mogelijk om WOZ-waarden van andere woningen in onze gemeente te bekijken.

Winkel of bedrijfspand

Wilt u het taxatieverslag inzien van een niet-woning zoals een winkel of een bedrijfspand, neemt u dan telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.

Niet eens met de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde dan kunt u bezwaar indienen
We doen er alles aan om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Heeft u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de aanslag? Belt u dan eerst met ons, (026) 49 76 911. Wij kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren.

Kopie WOZ-beschikking

Wilt u een kopie van uw WOZ-beschikking ontvangen, neem dan contact met ons op, (026) 49 76 911.

WOZ-beschikking voor huurders

Bent u huurder van een sociale huurwoning in onze gemeente? Dan ontvangt u eind januari het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van de woning die u huurt.

Bij de berekening van de huurprijs wordt gebruik gemaakt van een puntensysteem dat rekening houdt met de WOZ-waarde. Meer informatie over het puntensysteem en de WOZ leest u op de website van de Rijksoverheid.

Uitgelicht