Overledene vervoeren naar een ander land

Voor het vervoer van een stoffelijk overschot van Nederland naar het buitenland of vanuit het buitenland naar Nederland moet u in het bezit zijn van een laissez-passer en een overlijdensakte. Daarna kan verlof tot begraving of crematie worden afgegeven.

Bij het vervoer van een stoffelijk overschot gelden de volgende voorwaarden:

Als u een lichaam wilt vervoeren van Nederland naar een land dat lid is bij de Overeenkomst van Straatsburg moet u in het bezit zijn van een laissez-passer voor lijken en een overlijdensakte. Een laissez-passer wordt afgegeven door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Omgekeerd geldt dat als u een lichaam vanuit een land dat lid is bij de Overeenkomst van Straatsburg naar Nederland wilt vervoeren, u in het bezit moet zijn van een laissez-passer dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de staat van herkomst.

Voor vervoer binnen de Benelux hoeft u, buiten het wettelijk voorgeschreven verlof, geen speciale papieren aan te vragen.

In alle andere gevallen waarbij een lichaam van Nederland naar het buitenland wordt vervoerd of omgekeerd, moet bij het lichaam een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring aanwezig zijn. Bij binnenkomst in Nederland moet het laissez-passer respectievelijk het verlof tot begraving of crematie, of de verklaring aan de douane worden overgelegd.

U vraagt de laissez-passer aan bij de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt. Meestal dient de begrafenisondernemer de aanvraag in.

Wetgeving:

Wet op de lijkbezorging

Besluit op de lijkbezorging: paragraaf 6

Maak een afspraak of neem contact met ons op

U kunt ons op verschillende manieren bereiken om een afspraak te maken. Wilt u langskomen bij de gemeente, maak dan eerst digitaal een afspraak.

Contact - gemeente Rheden