Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen heeft is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen voor de volgende belastingen:

 • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
 • Afvalstoffenheffing, alleen container voor restafval van 140 liter
 • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
 • Grafrecht, alleen onderhoudsrecht
 • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een WOZ-waarde lager dan € 300.000,-

Kwijtschelding geldt niet voor de waterschapsbelasting, dit kunt u aanvragen via www.gblt.nl.

Voorwaarden

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding.

In ieder geval geldt dat:

 • u inwoner bent van deze gemeente
 • de belastingaanslag op uw naam staat
 • u geen motorvoertuig(en) bezit met een waarde van € 2.269,00 of meer. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig noodzakelijk is vanwege ziekte, invaliditeit of werk.
 • u geen eigen koopwoning met overwaarde bezit.

Aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding op basis van uw huidige inkomen en vermogen? Vraag dan binnen 8 weken na ontvangst van de aanslag gemeentelijke belastinen kwijtschelding aan.
Voor kosten van aanmaningen en dwangbevelen krijgt u geen kwijtschelding.

Nodig bij uw aanvraag

Voor uw aanvraag heeft u in ieder geval DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag dan een DigiD inlogcode aan. Indien op uw situatie van toepassing stuurt u ons digitaal mee met de aanvraag:

 • recente specificatie van uw inkomen van de laatste 3 maanden
 • bankafschriften van al uw (spaar)rekeningen over de afgelopen maand inclusief saldo
 • bewijsstukken eigen woning
 • bewijsstukken alimentatie
 • stukken inkomstenbelasting 2017 van uw eigen onderneming
 • overzicht van ontvangen studiefinanciering in 2017 waarop te zien is hoe deze is opgebouwd

U vraagt kwijtschelding aan voor de gemeentelijke belastingen via het online formulier kwijtschelding aanvragen (online formulier, DigiD verplicht) . 

Kwijtschelding legeskosten identiteitskaart

Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig en komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan krijgt u ook een deel van de kosten van een nieuwe identiteitskaart vergoed

Hulp met invullen aanvraagformulier

Heeft u moeite met het invullen van het online aanvraagformulier? Neemt u telefonisch contact met ons op, (026) 49 76 911.