Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar de aanslag gemeentelijke belastingen. Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
 • Afvalstoffenheffing, alleen container voor restafval van 140 liter
 • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
 • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een WOZ-waarde lager dan € 300.000,-

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan via www.gblt.nl.

Voorwaarden

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding. Voor het beoordelen van uw aanvraag gebruiken we de normbedragen (PDF 137 kB) die landelijk zijn vastgesteld.

In ieder geval geldt dat:

 • De belastingaanslag op uw naam staat.
 • U geen motorvoertuig bezit met een waarde van € 2.269,00 of meer, tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig noodzakelijk is vanwege ziekte, invaliditeit of werk. Stuur hiervan het bewijs mee met de aanvraag (kopie gehandicaptenparkeerkaart, kopie wmo-vergoeding voor uw auto)..
 • U geen eigen koopwoning met overwaarde bezit.

Schulden

Als wij naar uw financiële situatie kijken, kijken we alleen naar de schulden die u heeft bij de Belastingdienst. Andere schulden tellen niet mee in de beoordeling.

Aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding op basis van uw huidige inkomen en vermogen? Vraag dan binnen 2 maanden na ontvangst van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aan.
Voor kosten van aanmaningen en dwangbevelen krijgt u geen kwijtschelding.

Nodig bij uw aanvraag

Voor uw aanvraag heeft u in ieder geval DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag dan een DigiD inlogcode aan.

Indien op uw situatie van toepassing stuurt u ons digitaal mee met de aanvraag:

 • Recente specificatie van uw inkomen van de laatste 3 maanden.
 • Bankafschriften van al uw (spaar)rekeningen over de afgelopen 3 maanden inclusief saldo.
 • Recente polis van uw zorgverzekering

en indien op uw situatie van toepassing:

 • De laatste huurspecificatie.
 • Bewijsstukken eigen woning (actueel hypotheekoverzicht).
 • Bewijsstukken alimentatie.
 • Recente stukken inkomstenbelasting van uw eigen onderneming.
 • Recent overzicht van ontvangen studiefinanciering waarop te zien is hoe deze is opgebouwd.
 • Beschikking kindgebondenbudget.

U vraagt kwijtschelding aan voor de gemeentelijke belastingen via het online formulier kwijtschelding aanvragen (online formulier, DigiD verplicht) . 

Vervolg

Als u kwijtschelding heeft aangevraagd, vragen wij uw gegevens op bij het UWV, RDW, BRP en de Belastingdienst. Voordat we alle gegevens binnen hebben duurt meestal 8 weken. Hierna beoordelen we uw aanvraag. Dit kan soms ook 8 weken duren. Hierna krijgt u van ons bericht, er zijn dan 3 opties:

 1. U krijgt kwijtschelding
 2. U krijgt geen kwijtschelding
 3. We hebben nog onvoldoende gegevens en sturen u per brief een verzoek om meer informatie.

Kwijtschelding legeskosten identiteitskaart

Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig en komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan krijgt u ook een deel van de kosten van een nieuwe identiteitskaart vergoed

Hulp met invullen aanvraagformulier

Formulierenhulp Rheden helpt u met het begrijpen van moeilijke brieven en het invullen van formulieren. Deze hulp is gratis voor alle inwoners. U kunt gewoon binnenlopen tijdens het spreekuur. Neem de brieven of formulieren mee. Dan kunt u samen meteen aan de slag.