Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U ontvangt elk jaar de aanslag gemeentelijke belastingen. Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
 • Afvalstoffenheffing, alleen tarief container voor restafval van 140 liter
 • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
 • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een eigen woning (zonder overwaarde)

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan via www.gblt.nl.

Voorwaarden

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding. Voor het beoordelen van uw aanvraag gebruiken we de normbedragen (PDF 96 kB) die landelijk zijn vastgesteld.

In ieder geval geldt dat:

 • De belastingaanslag op uw naam staat.
 • U inwoner bent van gemeente Rheden.
 • U onvoldoende eigen vermogen heeft.
 • Uw inboedel niet een bovenmatige waarde heeft.
 • U geen eigen koopwoning met overwaarde bezit.
 • U geen motorvoertuig bezit met een waarde van € 3.350,00 of meer, tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig noodzakelijk is vanwege ziekte, invaliditeit of werk. Stuur hiervan het bewijs mee met de aanvraag (kopie gehandicaptenparkeerkaart, kopie wmo-vergoeding voor uw auto).
 • Heeft u de belastingaanslag al betaald? Dan is uw laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden.

Lees voor u een aanvraag indient eerst alle voorwaarden voor kwijtschelding.

Schulden

Als wij naar uw financiële situatie kijken, kijken we alleen naar de schulden die u heeft bij de Belastingdienst. Andere schulden tellen niet mee in de beoordeling.

Aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding op basis van uw huidige inkomen en vermogen? Vraag dan voor de laatste vervaldag van uw aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aan. Voor kosten van aanmaningen en dwangbevelen krijgt u geen kwijtschelding.

Nodig bij uw aanvraag

Voor uw aanvraag heeft u in ieder geval DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag dan een DigiD inlogcode aan.

Daarnaast vragen wij om:

 • Het aanslagnummer (dit staat op uw belastingaanslag).
 • Uw huidige hypotheekschuld (als u een koophuis heeft).

Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen (DigiD nodig)

Eventueel kunt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 164 kB) ook printen en per post naar ons toesturen.

Vervolg

Als u kwijtschelding heeft aangevraagd, vragen wij uw gegevens op bij het Inlichtingenbureau, de Belastingdienst, het RDW en onze eigen administratie. Voordat we alle gegevens binnen hebben duurt meestal 8 weken. Hierna beoordelen we uw aanvraag. Dit kan soms ook 8 weken duren. Hierna krijgt u van ons bericht, er zijn dan 2 opties:

 1. U krijgt kwijtschelding
 2. U krijgt geen kwijtschelding

Geen kwijtschelding gekregen?

Als uw aanvraag is afgewezen via de automatische toets, dan kunt u ons binnen 14 dagen vragen uw gegevens uitgebreid te beoordelen. Hiervoor gebruikt u het online formulier Aanleveren aanvullende gegevens kwijtschelding gemeentelijke belastingen (DigiD verplicht).

Wat moet ik in het beroepschrift zetten?

1. Uw beroepschrift moet worden gericht aan het college van B&W.
2. U kunt alleen beroep aantekenen tegen de gronden waarop u bent afgewezen.
3. Uw redenen moeten goed gemotiveerd zijn en onderbouwd met bewijsstukken.
4. Uw beroepschrift moet zijn ondertekend met uw handtekening.

Kwijtschelding legeskosten identiteitskaart

Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig en komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan krijgt u ook een deel van de kosten van een nieuwe identiteitskaart vergoed

Hulp met invullen aanvraagformulier

Formulierenhulp Rheden helpt u met het begrijpen van moeilijke brieven en het invullen van formulieren. Deze hulp is gratis voor alle inwoners.