Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en te weinig geld om de gemeentelijke belastingen te betalen? Voor verschillende soorten belastingen kunt u online kwijtschelding aanvragen. Doe dit voor de laatste vervaldag van uw aanslag gemeentelijke belastingen. Voor kosten van aanmaningen en dwangbevelen krijgt u geen kwijtschelding. Kwijtschelding betekent dat u de kosten voor een deel of helemaal niet hoeft te betalen

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen (DigiD nodig)

Eventueel kunt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (PDF, 164 kB) ook printen en per post naar ons toesturen. 

Wat heb ik nodig bij de aanvraag?

 • Uw DigiD.
 • Het aanslagnummer (dit staat op uw belastingaanslag).
 • Uw huidige hypotheekschuld (als u een koophuis heeft).

Kan ik hulp met invullen van het aanvraagformulier krijgen?

Formulierenhulp Rheden helpt u met het begrijpen van moeilijke brieven en het invullen van formulieren. Deze hulp is gratis voor alle inwoners.

Voor welke soorten belasting kan ik kwijtschelding aanvragen?

 • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
 • Afvalstoffenheffing (afvalstoffenheffing basisbedrag en Afvalstoffenheffing-pakketten, alleen tarief container voor restafval van 140 liter)
 • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
 • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een eigen woning (zonder overwaarde)

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan via www.gblt.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor kwijtschelding?

Doet u een verzoek tot kwijtschelding, dan beoordelen wij uw financiële situatie aan de hand van uw inkomen en uitgaven. Ook uw vermogen telt mee, zoals uw huis, auto of spaargeld. Als uw inkomen net iets te hoog is kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding. Voor het beoordelen van uw aanvraag gebruiken we de normbedragen die landelijk zijn vastgesteld. Bekijk ze op de website van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Normbedragen op VNG.nl

In ieder geval geldt dat:

 • De belastingaanslag op uw naam staat.
 • U inwoner bent van gemeente Rheden.
 • U onvoldoende eigen vermogen heeft.
 • Uw inboedel niet een bovenmatige waarde heeft.
 • U geen eigen koopwoning met overwaarde bezit.
 • U geen motorvoertuig bezit met een waarde van € 3.350,00 of meer, tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig noodzakelijk is vanwege ziekte, invaliditeit of werk. Stuur hiervan het bewijs mee met de aanvraag (kopie gehandicaptenparkeerkaart, kopie wmo-vergoeding voor uw auto).
 • Heeft u de belastingaanslag al betaald? Dan is uw laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden.

Lees voor u een aanvraag indient eerst alle voorwaarden voor kwijtschelding.

Bereken uw recht

Op de website berekenuwrecht.nl kunt u nagaan voor welke toeslagen of gemeentelijke regelingen u in aanmerking kunt komen. Met deze tool kunt u zelf op eenvoudige wijze een proefberekening maken en nagaan of u recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke belasting en andere gemeentelijke tegemoetkomingen. 

Nemen jullie eventuele schulden ook mee in de beoordeling?

Als wij naar uw financiële situatie kijken, kijken we alleen naar de schulden die u heeft bij de Belastingdienst. Andere schulden tellen niet mee in de beoordeling.

Hoe gaat het na de aanvraag verder?.

Als u kwijtschelding heeft aangevraagd, vragen wij uw gegevens op bij het Inlichtingenbureau, de Belastingdienst, het RDW en onze eigen administratie. Voordat we alle gegevens binnen hebben duurt meestal 8 weken. Hierna beoordelen we uw aanvraag. Dit kan soms ook 8 weken duren.

Geen kwijtschelding gekregen. Wat nu?

Als uw aanvraag is afgewezen via de automatische toets, dan kunt u ons binnen 14 dagen vragen uw gegevens uitgebreid te beoordelen. Hiervoor gebruikt u het online formulier Aanleveren aanvullende gegevens kwijtschelding gemeentelijke belastingen (DigiD verplicht).