Proces-verbalen

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau
verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de procesverbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Proces-verbalen per stembureaus

Laag-Soeren

Spankeren

Dieren

Ellecom

De Steeg

Rheden

Velp