Omgevingsplan

Omgevingsplan 

In het Omgevingsplan staan alle juridische regels voor (de ontwikkeling van) de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit alle bestemmingsplannen én regels die zijn overgedragen vanuit het Rijk. De komende jaren wordt het Omgevingsplan stap voor stap gemaakt. Dit leidt uiteindelijk tot een Omgevingsplan dat volledig voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. U vindt u alle benodigde informatie op één plek: in het Omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels er gelden op uw adres. U kunt in een keer kennisnemen van de regels en voorschriften vanuit de gemeente, provincie en andere overheden.