Warmtevisie

We zijn bezig met het opstellen van deze warmtevisie. Deze visie laat zien of, waar, wanneer én hoe de verschillende wijken in de komende jaren geleidelijk aan van het aardgas af gaan. Samen met woningcorporatie Vivare, netbeheerder Liander, vertegenwoordigers van verschillende buurtinitiatieven, het waterschap en gemeentelijk medewerkers zijn het afgelopen jaar de (on)mogelijkheden verkend. Drie buurten komen op basis van een eerste selectie bovendrijven als kansrijk om binnen 10 jaar van het aardgas af te gaan: Dieren boven de spoorlijn, de kern Rheden en Velp onder de spoorlijn. De mogelijke duurzame technieken waarmee in deze buurten van het aardgas wordt afgegaan zijn nog niet zeker. Elektrische verwarming via warmtepompen behoort tot de mogelijkheden, maar de voorkeur gaat tot nu toe uit naar verwarming met behulp van een warmtenet. Die warmte kan vervolgens van verschillende (duurzame) bronnen afkomstig zijn, zoals bodemwarmte, warmte van de zon (zonthermisch) of restwarmte van de industrie.

In de overige buurten willen en kunnen we niet stil blijven zitten. Om onze energiedoelstellingen – energieneutraal en aardgasvrij in 2040 - te halen, moeten we in heel Rheden ambitieus door gaan met energie besparen, zo veel mogelijk zonnepanelen op onze daken installeren en overgaan op elektrisch koken. Daarmee bereiden we ons optimaal voor om straks, na 2030, grootschaliger de stap naar aardgasloos te kunnen zetten.  

Begin 2021 stelt de gemeenteraad de warmtevisie vast. De richting van de warmtevisie wordt sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid. Daarom zal de visie elke 5 jaar herijkt worden op basis van actuele ontwikkelingen. De warmtevisie is dus niet in beton gegoten.

U kunt de concept warmtevisie hier downloaden (PDF, 11,6 MB)

Hulp van onze inwoners is nodig

Als inwoner speelt u een belangrijke rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente. Het grootste deel van de Rhedense energievraag komt namelijk van (de warmtevraag van) de woningen. We gaan straks, na vaststelling van de warmtevisie (begin 2021), per kansrijke buurt in gesprek over alternatieven voor aardgas en hoe we dat aan kunnen pakken. U kunt meepraten, meedenken, meewerken en aangeven wat u belangrijk vindt. Op basis van de wensen van inwoners, de netbeheerder, de woningcorporatie en andere belanghebbenden stellen we dan een wijkuitvoeringsplan (WUP) op waarmee duidelijk wordt wanneer en met welke techniek waar van het aardgas afgegaan wordt.
Wilt u nu al uw reactie geven op de concept-warmtevisie, dan kan dat ook. Stuurt u dan een e-mail naar energiek@rheden.nl.

Grootschalig opwekken duurzame energie

De Warmtevisie is niet het enige waar de gemeente op klimaatgebied mee bezig is. Het maakt deel uit van het gemeentelijke klimaatprogramma. Daarmee werken we aan een energie- en CO2-neutrale gemeente in 2040. Zo stellen we momenteel ook een beleidskader op voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie en zijn we in de Regio Arnhem Nijmegen 1 van de 17 gemeenten die samen de regionale energiestrategie (RES) opstelt.

Energiebesparing voorop

Ondertussen maken al veel inwoners gebruik van de duurzaamheidslening om concreet energie te besparen en duurzaam op te wekken. Het is erg belangrijk dat inwoners, bedrijven maar ook de gemeente actief inzetten op het besparen van energie. Alle energie die we niet gebruiken hoeven we immers ook niet op te wekken! De ambitie van de gemeente is om ongeveer de helft van de huidige energiebehoefte (±2800 terajoule) te besparen. Dat is erg ambitieus, maar door onze woningen zo goed mogelijk te isoleren en zo veel mogelijk te voorzien van heel zuinige apparatuur en verlichting, gaan we een heel eind komen. En ook op het gebied van de mobiliteit kunnen we fors gaan besparen door meer de (elektrische) fiets te pakken, het openbaar vervoer, of de elektrische auto.

Vragen?

Met vragen, suggesties en opmerkingen over de warmtevisie kunt u terecht bij het adviesteam Klimaat via energiek@rheden.nl.
Wilt u weten wat er in uw wijk speelt of hoe u mee kunt doen? Neem dan contact op met het buurtinitiatief bij u in de buurt:

Voor technische vragen, bijvoorbeeld wanneer uw CV-ketel aan vervanging toe is, maar ook advies over besparingsmogelijkheden in uw woning of de duurzaamheidslening, kunt u terecht bij het Energieloket Midden-Gelderland.