Warmtevisie

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn en daarmee grotendeels energieneutraal: de energie die we dan nog nodig hebben wekken we zo veel mogelijk duurzaam op. Dus zonder daarvoor fossiele brandstoffen te gebruiken. Een van de redenen hiervoor is het klimaatakkoord van Parijs. Al in 2030 moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland van het aardgas af en moeten forse stappen zijn gezet op het gebied van energiebesparing. Dat betekent dat in 2021 iedere gemeente in Nederland een warmtetransitievisie moet hebben, ook wel warmtevisie genoemd.

Wij zijn bezig met het opstellen van deze warmtevisie. Deze visie laat zien of, waar, wanneer én hoe de verschillende wijken in de komende jaren geleidelijk aan van het aardgas af gaan. Samen met woningcorporatie Vivare, netbeheerder Liander, vertegenwoordigers van verschillende buurtinitiatieven, het waterschap en gemeentelijk medewerkers zijn de afgelopen maanden de (on)mogelijkheden verkend.

In november 2020 stelt de gemeenteraad de warmtevisie vast. De richting van de warmtevisie wordt  sterk bepaald door technologische ontwikkelingen, wet- en regelgeving en betaalbaarheid. Daarom zal de visie elke 5 jaar herijkt worden op basis van actuele ontwikkelingen.

Hulp van onze inwoners is nodig

Als inwoners speelt u een belangrijke rol in de overgang naar een 100% aardgasvrije gemeente. Het grootste deel van de Rhedense energievraag komt namelijk van (de warmtevraag van) de woningen. We gaan per wijk in gesprek over alternatieven voor aardgas en hoe we dat aan kunnen pakken. U kunt meepraten, meedenken, meewerken en aangeven wat u belangrijk vindt.

Grootschalig opwekken duurzame energie

De Warmtevisie is niet het enige waar de gemeente op klimaatgebied mee bezig is. Het maakt deel uit van het gemeentelijke klimaatprogramma waarmee we werken aan een energieneutrale gemeente in 2040. Zo stellen we momenteel ook een beleidskader op voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-energie en zijn we in de Regio Arnhem Nijmegen 1 van de 17 gemeenten die samen de regionale energiestrategie (RES) opstelt.

Energiebesparing voorop

Ondertussen maken al veel inwoners gebruik van de duurzaamheidslening om concreet energie te besparen en duurzaam op te wekken. Het is erg belangrijk dat inwoners, bedrijven maar ook de gemeente actief inzetten op het besparen van energie. Alle energie die we niet gebruiken hoeven we immers ook niet op te wekken! De ambitie van de gemeente is om ongeveer de helft van de huidige energiebehoefte te besparen.

Vragen?

Met vragen over de warmtevisie kunt u terecht bij het adviesteam Klimaat via energiek@rheden.nl.

Wilt u weten wat er in uw wijk speelt of hoe u mee kunt doen? Neem dan contact op met het buurtinitiatief bij u in de buurt:

Voor technische vragen, bijvoorbeeld wanneer uw CV-ketel aan vervanging toe is, maar ook advies over besparingsmogelijkheden in uw woning of de duurzaamheidslening, kunt u terecht bij het Energieloket Midden-Gelderland.