Warmtetransitie

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. We willen dit al in 2040 bereiken. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af. Dat noemen we de warmtetransitie.

Energiebesparing voorop

Allereerst is het erg belangrijk dat inwoners, bedrijven en ook de gemeente actief inzetten op het besparen van energie. Alle energie die we niet gebruiken hoeven we immers ook niet op te wekken! De ambitie van de gemeente is om ongeveer de helft van de huidige energiebehoefte (±2800 terajoule) te besparen. Dat is erg ambitieus, maar door onze woningen zo goed mogelijk te isoleren en zo veel mogelijk te voorzien van heel zuinige apparatuur en verlichting, gaan we een heel eind komen. En ook op het gebied van de mobiliteit kunnen we fors gaan besparen door meer de (elektrische) fiets te pakken, het openbaar vervoer, of de elektrische auto.

Warmtevisie Rheden

De warmtetransitie starten we in Rheden met 'De Warmtevisie Rheden'. In de warmtevisie staat een eerste richting beschreven waarom we waar, wanneer en hoe de komende jaren van het aardgas af kunnen gaan. De eerste belangrijke tussenstap is 2030, waar we, in lijn met het landelijk streven, de eerste 3 á 4.000 woningen van het aardgas af willen hebben. In de tussenliggende periode zal door de gemeente veel aandacht worden besteed aan het energiezuiniger maken van woningen en het meenemen van de inwoners van Rheden in de warmtetransitie.

Kansrijke buurten

Aan de hand van een uitgebreide analyse zijn vier wijken als kansrijk bestempeld, om binnen nu en tien jaar van het aardgas te gaan. Dat zijn Dieren-West, Dieren-Noord boven de spoorlijn, het dorp Rheden en Velp-Zuid beneden de spoorlijn. In die analyse is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van natuurlijke momenten, de technische mogelijkheden, de aanwezigheid van alternatieve warmtebronnen, initiatieven in de samenleving en het aandeel corporatiewoningen.

Starten met Dieren-West

Omdat veel inwoners in Dieren-West al actief zijn op het gebied van de energietransitie en zich daarin ook verenigd hebben, is de gemeente als eerste met deze wijk aan de slag. Samen met inwoners en andere stakeholders werken wij aan een zogenaamd Wijk UitvoeringsPlan (WUP). In het WUP komt straks te staan welke woningen en straten in een buurt echt geschikt zijn en met welke techniek de stap naar aardgasvrij gezet wordt. En ook niet onbelangrijk; wat dit allemaal gaat kosten. Over dat laatste zijn er nog veel zorgen bij inwoners en raadsleden. En juist daarover is nog niet veel te vertellen. Wel wordt in aanloop naar het WUP ook meegedaan aan een internationaal project, gefinancierd door de EU, waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor aantrekkelijke financieringsconstructies. Daarmee moet het straks ook voor minder kapitaalkrachtige inwoners mogelijk worden om hun woning van het aardgas af te krijgen. Wethouder Klomberg verwacht verder dat ook het Rijk zijn rol hierin ook gaat pakken en gemeenten meer helderheid gaat geven over welke middelen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld.