Woonvisie en Monitor woningmarkt

Woonvisie

In 2020 is de Woonvisie 2020-2026 (PDF, 21 MB) vastgesteld. Deze visie laat een toekomstbeeld zien hoe inwoners kunnen wonen en leven in onze gemeente. Daarnaast staat er in hoe we dit willen bereiken. Onlangs is deze op enkele punten geactualiseerd. Mocht u deze willen ontvangen dan kunt u contact opnemen via wonen@rheden.nl.

Onze visie

In Rheden streven we naar veilig en prettig wonen met aandacht voor duurzaamheid en sociale samenhang. Ons doel is om over 30 jaar een bloeiende gemeente te zijn met voldoende geschikte woningen voor iedereen. We werken samen met andere gemeenten en instanties om uitdagingen zoals woningtekort, klimaatverandering en sociale behoefte aan te pakken. Wat willen we bereiken?

  • Een fijne en veilige woonomgeving is belangrijk, waar groen en sociale verbinding centraal staan;
  • We stimuleren het bouwen van nieuwbouwwoningen en zoeken naar oplossingen voor extra woningen in de bestaande bouw;
  • Samenwerking met andere gemeenten en organisaties is noodzakelijk om uitdagingen zoals woningtekort en klimaatverandering aan te pakken;
  • Buurten met leefbaarheidsproblemen krijgen speciale aandacht, waarbij samenwerking met bewoners leidt tot verbetering van veiligheid en sociale samenhang;
  • Een diversiteit aan woningen is belangrijk, waaronder betaalbare opties voor starters en levensloopbestendige woningen;
  • Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, met onder andere aandacht voor energiebesparing, isolatie en groene initiatieven;
  • Betaalbaarheid van woningen wordt gewaarborgd door middel van voordelige leningen en advies over energiebesparing;
  • De samenwerking met partners versnellen het proces van de woningbouw;
  • Belangrijke aspecten zijn betaalbare huisvesting, toegankelijkheid voor iedereen en een nieuwe vormen van wonen (denk aan tiny houses);
  • Overwegingen over het combineren van wonen en werken om de lokale economie te versterken worden meegenomen.

Belangstelling of meedenken?

Om de komst van vernieuwende woonvormen toch te stimuleren, willen we projectontwikkelaars of initiatiefnemers voor woningbouwplannen verbinden met potentiële bewoners. Wij komen graag in contact met mensen die in een groep/collectief optrekken om hun vernieuwende woonvorm waar te maken. Heeft u als individu interesse om in een vernieuwende woonvorm zoals een tiny house te wonen? Dan adviseren we u om u aan te sluiten bij een groep. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

Woningmarktmonitor

Deze woningmarktmonitor geeft inzicht in waar we op dit moment staat met onze woonopgaves. De monitor is ook handig voor woningcorporaties, makelaars, huurdersverenigingen, projectontwikkelaars. Op die manier is iedereen op de hoogte van de situatie en kan de gemeente samen met haar partners  werken aan de doelen in de Woonvisie.

Bekijk de woningmarktmonitor