Maaibeleid

Het gaat steeds slechter met de insecten in Nederland. Om te zorgen voor meer biodiversiteit gaan we een aantal gazons en bermen minder vaak maaien. Hierdoor ontstaat er een grotere variatie aan bloemen, kruiden, bijen en vlinders.

Bloemrijke gazons

Het maaien van de gazons gebeurt 2 keer per jaar (in juli en in november afhankelijk van de groei- en weersomstandigheden). Om overhangende grassen en kruiden op het voetpad te voorkomen, wordt de rand van het bloemrijke gazon, waar nodig, vaker gemaaid. Naast minder maaien, wordt bij iedere maaibeurt ook ongeveer 25% van het oppervlak overgeslagen. Hierdoor kunnen kleine dieren en insecten schuilen en hebben ze voldoende voedsel. De bloemrijke gazons komen op de velden waar al verschillende bloemen en kruiden staan. Dit zijn de velden die spelende kinderen niet intensief gebruiken.

Bekijk op de kaart welke gazons we minder maaien

Ecologisch maaien van bermen

We zijn bezig met het verduurzamen van ons maaibeleid. Op deze manier willen we zoveel mogelijk kleur en geur in de wijken krijgen om een aantrekkelijk leefgebied te maken voor vlinders, bijen en andere insecten.

2 keer per jaar maaien

De bermen worden 2 keer per jaar gemaaid. Afhankelijk van de groei- en weersomstandigheden maaien we in de tweede helft van juni en in november. Bermen bij kruispunten van wegen en fietspaden maaien we vanwege de verkeersveiligheid wel vaker. De rest van de berm maaien we zo min mogelijk. Hierdoor krijgen meer bijzondere plantensoorten een kans en neemt de biodiversiteit toe.