Woonwagenstandplaats

We gaan de komende 5 jaar 12 nieuwe woonwagenstandplaatsen maken.

Waar komen de extra standplaatsen?

Op dit moment zijn er in totaal 24 standplaatsen voor woonwagens, verspreid over de dorpen. Dit jaar onderzoeken we samen met woningcorporatie Vivare de mogelijkheden om de 12 extra standplaatsen te maken. We kijken eerst of uitbreiding van de al bestaande woonwagenlocaties mogelijk is. Als uitbreiding van de bestaande locaties onvoldoende standplaatsen oplevert, dan gaan we volgend jaar op zoek naar nieuwe locaties.

Waar kan ik terecht als ik interesse heb in een standplaats?

Op dit moment staan er 12 mensen op de wachtlijst. Dit is evenveel als dat er plaatsen bijkomen. Er is dus geen ruimte voor een extra plaats . Voor vragen hierover stuur een e-mail naar de voorzitter van de bewonerscommissie woonwagens Delissa Janssen

Wat is het woonwagenbeleid in de gemeente?

In 2022 hebben we een woonbehoefte-onderzoek gehouden onder woonwagenbewoners in onze gemeente. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de periode 2023-2028 behoefte is aan 12 extra standplaatsen. Gemeenten zijn verplicht om aan de woonbehoefte van woonwagenbewoners te voldoen. Leven in een woonwagen is namelijk een erkend mensenrecht. Gemeenten en woningcorporaties zijn dan ook verplicht om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te voorzien in standplaatsen en sociale huurwoonwagens. Het wonen in familieverband is bijvoorbeeld een belangrijk cultureel kenmerk. Het nieuwe woonwagenbeleid houdt hier rekening mee.
 
Het woonwagenbeleid is na vaststelling door de raad onderdeel van de Woonvisie 2020-2026. Je kunt het woonwagenbeleid hier lezen.