Bouwen, verbouwen

Let op: In verband met de toename van het aantal bouwaanvragen en voortoetsen, is de reactietijd wat langer dan normaal. Onze excuses hiervoor.

 • Omgevingsvergunning of objectvergunning

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen krijgt u te maken met de omgevingsvergunning of met een objectvergunning. Wanneer is die nodig? En hoe verloopt een aanvraag?

 • Omgevingsvergunningcheck en voortoets

  Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een vergunningscheck doen of een voortoets aanvragen.

 • Omgevingsplan

  In het omgevingsplan staat welke functies (wonen, werken, groen of verkeer) op welke plaats zijn toegestaan.

 • Duurzaam wonen

  Informatie over duurzaam wonen, energiebesparende maatregelen, duurzaamheidsleningen en subsidies.

 • Slopen en asbest verwijderen

  Voor het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is soms een melding of vergunning nodig.

 • Welstand en erfgoed

  Welstand gaat over hoe een bouwplan architectonisch in de omgeving past. We hebben het dan over vorm, materiaal en kleurstelling. De Welstandsnota laat zien wat wel en niet mag.

 • Bouwregels en brandveiligheid

  Met uw plannen moet u voldoen aan de het Bouwbesluit en de regels in het Burgerlijk Wetboek. Ook als u vergunningsvrij wilt bouwen.

 • Bodem

  Bodemonderzoek, explosievenonderzoek en de regels bij het afgraven of verplaatsen van grond.

 • Bouwtekening inzien

  Bekijken en opvragen van bouwtekeningen, bouwarchiefstukken en vergunningaanvragen.

 • Bouwen op achterterreinen

  Kleine bouwplannen voor maximaal 3 woningen op achterterreinen zijn in bepaalde gevallen gaan toegestaan.

 • Rioolaansluiting

  21 december 2023