Bouwen, verbouwen

 • Omgevingsvergunning

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen krijgt u te maken met de omgevingsvergunning. Wanneer is die nodig? En hoe verloopt een aanvraag?

 • Activiteiten omgevingsvergunning

  Vergunningscheck en overzicht van de bouw- en sloopactiviteiten die onder de omgevingsvergunning vallen.

 • Slopen en asbest verwijderen

  Voor het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is soms een melding of vergunning nodig.

 • Bomen kappen of snoeien

  Een vergunning voor het kappen van een boom is in eerste instantie alleen nodig als deze op de Lijst bijzondere bomen staat.

 • Bestemmingsplannen

  In het bestemmingsplan staat welke functies (wonen, werken, groen of verkeer) op welke plaats zijn toegestaan.

 • Bestemmingsplannen procedure

  Zolang een bestemmingsplan, voorontwerp of afwijking ter inzage ligt, is het mogelijk hierop te reageren en uw ‘zienswijze’ in te dienen.

 • Welstand en erfgoed

  Welstand gaat over hoe een bouwplan architectonisch in de omgeving past. We hebben het dan over vorm, materiaal en kleurstelling. De Welstandsnota <link> laat zien wat wel en niet mag.

 • Bouwregels

  Met uw plannen moet u voldoen aan de het bouwbesluit en de regels in het burgerlijk wetboek. Ook als u vergunningsvrij wilt bouwen.

 • Bodem

  Bodemonderzoek, explosievenonderzoek en de regels bij het afgraven of verplaatsen van grond.

 • Bouwtekening inzien

  Bekijken van bouwarchiefstukken en bouwtekeningen.