Ik heb zorgen door de toeslagenaffaire

De belastingdienst van de Rijksoverheid heeft bij veel ouders kinderopvangtoeslag onterecht teruggevraagd of stopgezet. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Is dit bij u gebeurd? Dan helpen wij u graag. 

Maak uw keuze:

Er is bij mij onterecht kinderopvangtoeslag teruggevraagd of stopgezet. Waar meld ik dit? 

Is er bij u tussen 2005 en 2019 onterecht kinderopvangtoeslag teruggevraagd of stopgezet? Dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de Belastingdienst via 0800 – 2 358 358. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) beoordeeld of het stopzetten of terugvragen van de kinderopvangtoeslag terecht is geweest en volgens de regels is gedaan. U kunt zich tot 1 januari 2024 hiervoor aanmelden. 

Ik heb mij aangemeld (en ik ben erkend) als gedupeerde ouder. Wat nu? 

Als u als ouder of kind getroffen bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via onze gemeente hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. Die hulp is er voor u (als ouder of kind van een gedupeerde ouder) en uw gezin, en hij is er op verschillende gebieden.   Als erkende gedupeerde ouder heeft u recht op verschillende regelingen:

  • Plan van Aanpak 

Welke hulp u nodig heeft, kunnen we alleen samen bepalen. Dat doen we in een gesprek. We kijken daarin met elkaar waar  u steun bij kunt gebruiken, wat u nodig heeft en stellen herbij een Plan van Aanpak op. We zorgen er samen voor dat het hulp op maat is. De hulp die wij bieden is maatwerk en kan voor ieder gezin of situatie anders zijn.

Heeft u behoefte aan hulp voor een nieuwe start? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of mailen naar toeslagenaffaire@rheden.nl  

  • Kindregeling

De kindregeling is een herstelregeling speciaal voor kinderen van erkende gedupeerde ouders en bestaat uit een geldbedrag .Kinderen van vastgestelde gedupeerde ouders krijgen een geldbedrag. De UHT betaalt de bedragen uit. Per leeftijdsgroep is er een ander bedrag vastgesteld. In welke leeftijdsgroep een kind valt hangt af van de leeftijd op 1 juli 2023. Bijvoorbeeld: een kind is geboren op 18 juni 2008. Voor 18 juni 2023 is het kind 14 jaar. Maar op 1 juli 2023 is het kind 15 jaar. Het kind valt dan in de leeftijdsgroep 15 tot en met 17 jaar en krijgt een geldbedrag van € 8.000. 

Leeftijd kind 

Geldbedrag 

0 – 5 jaar 

€ 2.000 

6 - 11 jaar 

€ 4.000 

12 – 14 jaar 

€ 6.000 

15 – 17 jaar 

€ 8.000 

18 jaar en ouder 

€ 10.000 

Ik heb schulden door de toeslagenaffaire en ben erkend gedupeerd door de UHT. Wat nu? 

Ben u erkend als gedupeerde ouder? Dan heeft u recht op de wettelijke ‘pauzeknop’ voor alle schulden gedurende 1 jaar vanaf het moment dat u erkend gedupeerd bent. Deze pauze geeft u de tijd om alle schulden op een rij te zetten en aan de slag te gaan met de rest van de schuldregelingen voor kwijtschelding van de schulden. 

U kunt uw schulden indienen bij de Sociale Banken Nederland (SBN). Schulden bij publieke organisaties worden automatisch kwijtgescholden, nadat u erkend bent als gedupeerde ouder. Private schulden moet u indienen. De SBN kijkt dan welke schulden in aanmerking komen voor kwijtschelding. 

Ik heb schulden door de toeslagenaffaire, maar ben nog niet erkend gedupeerd door de UHT. Wat nu? 

Dan heeft u recht op een pauze op de invordering van publieke schulden zoals de gemeentelijke belastingen, tot het moment waarop de UHT beoordeeld heeft of het stopzetten of terugvragen van de kinderopvangtoeslag terecht is geweest en volgens de regels is gedaan. De pauze op invordering van publieke schulden wordt automatisch gestart. Hiervoor hoeft u niets te doen.  

U kunt alvast aan de slag gaan met het op een rij zetten van uw schulden. Kunnen wij u hierbij helpen? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of mailen naar schuldhulp@rheden.nl.  

Hoe kom ik in contact met lotgenoten? 

Misschien vindt u het fijn om andere ouders te ontmoeten die hetzelfde is overkomen. Het delen van ervaringen en het herkennen van elkaars verhaal kan soms helpen. Elke 2de woensdag van de maand is er een mogelijkheid om een kopje koffie te drinken en uw verhaal te delen. Dit kan bij de D3rde Verdieping. De D3rde Verdieping vindt u in Rozet 3.09, Kortestraat 16 in Arnhem. De inloopavond is van 19.30 tot 21.30 uur. 

Waar kan ik terecht met vragen over mijn status, aflossing van schulden of het proces rondom de toeslagaffaire?

Heeft u nog vragen bijvoorbeeld over de aflossing van uw schulden? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via 0800 – 2 358 358.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de (brede) ondersteuning voor een nieuwe start? Of andere vragen? Dan kunt u met ons telefonisch contact opnemen of mailen naar toeslagenaffaire@rheden.nl.

Waar kan ik terecht voor extra hulp voor een nieuwe start?

Heeft u hulp nodig op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin of werk? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of mailen naar toeslagenaffaire@rheden.nl