Wanneer kom ik aanmerking voor kwijtschelding?

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. Bij een huidig (gezamenlijk) netto inkomen van u (en uw partner) van:

 • Minder dan € 1.000,- krijgt u in de meeste gevallen kwijtschelding. Vul het kwijtscheldingsformulier in.
 • Van € 1.000,- tot € 1.650,- is dit erg afhankelijk van uw (financiële) situatie. Vul het kwijtscheldingsformulier voor de zekerheid in.
 • Meer dan € 1650,-. Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. U hoeft het formulier niet in te sturen.

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst het saldo op uw bankrekeningen (en die van uw partner) van 31 december van afgelopen jaar. Is het saldo inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven.

Vul het formulier in bij een huidig saldo van:

 • Minder dan € 1.700- voor een alleenstaande.
 • Minder dan € 2.300,- voor een meerpersoonshuishouden.

Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u € 3.350,- extra saldo hebben. Zijn u en uw partner beide geboren voor 1 januari 1935, dan is dit € 6.700,-.

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW. U komt niet in aanmerking als:

 • 1 motorvoertuig hebt jonger dan 9 jaar.
 • Of een exclusiever merk hebt; bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes.
 • Of meerdere motorvoertuigen hebt.

Stuur het kwijtscheldingsformulier in als:

 • U het motorvoertuig niet meer hebt.
 • 1 motorvoertuig hebt. En de waarde minder dan € 3.350,- is.
 • U het motorvoertuig nodig hebt vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van de aanvraag voor kwijtschelding wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

• Met hoeveel personen u uw huishouden deelt.
• Wat de relatie is tussen u en uw medebewoners.
• Wat de leeftijd is van uw medebewoners.
• Welk soort inkomen uw medebewoners hebben.

Is of zijn uw medebewoner(s) 27 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringsspecificatie mee.

Kwijtschelding voor zelfstandigen

Kleine zelfstandigen (bijvoorbeeld freelancers en zzp'ers) kunnen sinds 1 januari 2020 kwijtschelding aanvragen voor hun gemeentelijke belastingen: de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren gelden ook voor de kleine zelfstandige ondernemers.