Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. Bij een huidig (gezamenlijk) netto inkomen van u (en uw partner) van:

 • Minder dan € 1.200,- krijgt u in de meeste gevallen kwijtschelding. Vul het kwijtscheldingsformulier in.
 • Van € 1.200,- tot € 1.850,- is dit erg afhankelijk van uw (financiële) situatie. Vul het kwijtscheldingsformulier voor de zekerheid in.
 • Meer dan € 1850,-. Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. U hoeft het formulier niet in te sturen.

Laag inkomen of geen inkomen

Als uw inkomsten onder bijstandsniveau zijn, kan dat een reden zijn voor extra onderzoek. Van een te laag inkomen kan een huishouden niet rondkomen. Dit zou kunnen betekenen dat er misschien andere inkomsten zijn die niet in beeld komen via de toets van het Inlichtingenbureau. Deze kwijtscheldingsaanvragen worden handmatig (en uitgebreid) beoordeeld.    

U kunt geen rechten ontlenen aan de toetsing door het inlichtingenbureau. We beoordelen het advies van het inlichtingenbureau en nemen een definitief besluit om wel of geen automatische kwijtschelding te verlenen.

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst het saldo op uw bankrekeningen (en die van uw partner) van 31 december van afgelopen jaar. Is het saldo inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven.

Vul het formulier in bij een huidig saldo van:

 • Minder dan € 1.700- voor een alleenstaande.
 • Minder dan € 2.300,- voor een meerpersoonshuishouden.

Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u € 3.350,- extra saldo hebben. Zijn u en uw partner beide geboren voor 1 januari 1935, dan is dit € 6.700,-.

Verhoging Vermogensnorm

Dankzij de nieuwe regeling 'kwijtschelding belastingen' hebben we de hoeveel banksaldo die iemand mag hebben maximaal verhoogd. De verhoging van het bedrag hangt af van het soort huishouden. Voor echtgenoten (gezin) geldt een verhoging van € 2000, voor alleenstaande ouders een verhoging van € 1800 en voor alleenstaanden een verhoging van € 1500. Dit betekent dat een gezin straks ongeveer € 4000 in plaats van € 2000 aan financiële middelen (banksaldo) mag hebben. 

Ingangsdatum verhoging Vermogensnorm

De verhoging gaat in per 1 januari 2023.

Schatting van het nieuwe vrij te laten bedrag aan financiële middelen (banksaldo) per soort huishouden

Het vrij te laten bedrag aan banksaldo is voor ieder huishouden anders. Dat komt omdat het vrij te laten bedrag wordt berekend volgens wettelijke regels en er onder andere wordt gekeken naar inkomen, de netto (reken)huur en de netto zorgverzekeringspremie. Netto betekent dat er ook rekening wordt gehouden met de ontvangen huur- en/of zorgtoeslag. Deze bedragen zijn niet voor iedereen gelijk. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is dus afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven. In de tabel hieronder vindt u een schatting van het vrij te laten banksaldo per soort huishouden.

Gezinssamenstelling Totaal maximaal
alleenstaande tot 65 jaar  € 3400
alleenstaande vanaf 65 jaar € 3600
alleenstaande ouder tot 65 jaar € 4200
echtpaar tot 65 jaar € 4600
echtpaar vanaf 65 jaar € 4800

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW. U komt niet in aanmerking als:

 • 1 motorvoertuig hebt jonger dan 9 jaar.
 • Of een exclusiever merk hebt; bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes.
 • Of meerdere motorvoertuigen hebt.

Stuur het kwijtscheldingsformulier in als:

 • U het motorvoertuig niet meer hebt.
 • 1 motorvoertuig hebt. En de waarde minder dan € 3.350,- is.
 • U het motorvoertuig nodig hebt vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk.

Kostendelersnorm

Bij de beoordeling van de aanvraag voor kwijtschelding wordt rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Deelt u uw woning met meer volwassenen en wilt u kwijtschelding aanvragen? Geef bij uw aanvraag dan aan:

• Met hoeveel personen u uw huishouden deelt.
• Wat de relatie is tussen u en uw medebewoners.
• Wat de leeftijd is van uw medebewoners.
• Welk soort inkomen uw medebewoners hebben.

Is of zijn uw medebewoner(s) 27 jaar of ouder én student? Stuur dan een kopie van het inschrijvingsbewijs van de studie en een kopie van de studiefinancieringsspecificatie mee.

Kwijtschelding voor zelfstandigen

Kleine zelfstandigen (bijvoorbeeld freelancers en zzp'ers) kunnen sinds 1 januari 2020 kwijtschelding aanvragen voor hun gemeentelijke belastingen: de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren gelden ook voor de kleine zelfstandige ondernemers.

Wajong uitkering

Er zijn wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm. Heeft u een wajong uitkering en had u daardoor een te hoog inkomen om kwijtschelding te krijgen van de gemeentelijke belastingen in 2023? Huishoudens die alleen rond komen uit een wajong uitkering (en geen vermogen of andere bezittingen hebben) hoeven de belastingaanslag toch niet te betalen. We werken aan een oplossing voor de toekomst. Heeft u voor de gemeentelijke belastingen 2023 kwijtschelding aangevraagd maar geen kwijtschelding gekregen? Dan kunt u contact met ons opnemen en ons vragen uw gegevens uitgebreid te beoordelen. 

De verhoging van de huurtoeslag en de gevolgen voor kwijtschelding 2024

Het kan zijn dat door de verhoging van de huurtoeslag (die als koopkrachtmaatregel is bedoeld) u met ingang van het jaar 2024 niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding. De verhoging van de huurtoeslag is gekomen door een verlaging van de eigen bijdrage met € 37,72. Door de verhoging van de huurtoeslag neemt de betalingscapaciteit toe met bijna € 420,- op jaarbasis. En tot die tijd worden de kwijtscheldingsaanvragen aangehouden.