Ontheffing betreden groenvoorzieningen

Voor het betreden van groenvoorzieningen in bezit van de gemeente heeft u een ontheffing nodig. Deze kan het bestuur verlenen.

Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

Het is verboden met een voertuig te rijden door of deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

Dit verbod is niet van toepassing:

a. op de weg;

b. op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden door of vanwege de overheid;

c. op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die voor dit doel zijn bestemd.

Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 

Neem contact met ons op

Contactformulier

Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u hiervoor het contactformulier gebruiken.

Contact opnemen via het contactformulier