Isolatiesubsidie

Samen met het bedrijf Winst uit je Woning organiseren we weer een isolatiecampagne voor woningeigenaren met een laag inkomen. Medio mei ontvangt een geselecteerde groep woningeigenaren een brief met daarin een aanbod om één of meer isolatiemaatregelen uit te laten voeren.

Wat houdt de isolatiesubsidie in?

Woningeigenaren die recht hebben op de energietoeslag of deze hebben ontvangen, kunnen tot een bedrag van € 5.000,- krijgen voor isolatiemaatregelen. Overige woningeigenaren die de brief hebben ontvangen, omdat hun woning een lage WOZ-waarde heeft, kunnen tot een bedrag van € 2.000,- hun vloer laten isoleren en tot € 3.000,- hun glas en/of dak (binnenzijde). Spouwmuurisolatie maakt geen onderdeel uit van de te nemen maatregelen, omdat dit mogelijk beschermde diersoorten als de vleermuis verstoort.

Kom ik in aanmerking voor de isolatiesubsidie?

Alleen de huishoudens die een brief hebben ontvangen komen in aanmerking voor deze regeling. Dit zijn de woningeigenaren in een woning van vóór 1992, met een lage WOZ en die energietoeslag hebben ontvangen.

Hoe vraag ik de isolatiesubsidie aan?

In de brief staat hoe u zich kan aanmelden voor de isolatiesubsidie. Er wordt dan eerst een afspraak gemaakt met een energieadviseur die onderzoekt of en welke isolatiemaatregelen uitgevoerd kunnen worden.