Stappenplan Wkb melding Gevolgklasse I

Stap 1: huur een kwaliteitsborger in

U huurt zelf een kwaliteitsborger in, vaak kan uw aannemer u hierbij helpen. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vind u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 2: dien een bouwmelding in

U mag pas beginnen met bouwen, als u een complete melding heeft ingediend. Minimaal 4 weken voor de bouw begint, dient u de bouwmelding via het Omgevingsloket:

  • Ga naar ‘Aanvragen’.
  • Kies bij ‘Werkzaamheden’ voor ‘Bouwactiviteit’.
  • Kies voor ‘Bouwactiviteit (technisch) Melding’.

Hier geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Lever ook de overige informatie aan die gevraagd wordt. Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen. U kunt een onvolledige melding niet aanvullen! Vier weken na het indienen van de melding, mag u met de bouw beginnen  tenzij u van ons eerder een bericht ontvangt.

Stap 3: start met de bouw

2 dagen voor de bouw begint, geeft u dit aan ons door via het Omgevingsloket. Dit is een informatieplicht.

Stap 4: controle door kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Let op: De gemeente kan ook controleren of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Zij kan ook handhaven als dat niet zo is. De kwaliteitsborger kan niet handhaven maar kan wel zelf de gemeente inschakelen als hij vermoedt dat er niet aan de bouwvoorschriften wordt voldaan.

Stap 5: meld het einde van de bouw

Eén dag na het stoppen van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Dit is verplicht. 

Stap 6: doe een gereedmelding

U mag het bouwwerk pas gebruiken, als u een complete gereedmelding heeft ingediend. Dat doet u minimaal 2 weken voor u het bouwwerk wilt gaan gebruiken. Dat gaat via het omgevingsloket. Hierbij heeft u de verklaring van de kwaliteitsborger (stap 4) bij nodig.

De gemeente geeft aan of uw gereedmelding is geaccepteerd of afgewezen. Wordt deze geaccepteerd kunt u het gebouw/ bouwwerk gaan gebruiken, wordt de gereedmelding niet geaccepteerd mag u het gebouwde niet in gebruik nemen. U zult in overleg met gemeente, bouwer en de kwaliteitsborger moeten zorgen dat het bouwwerk alsnog gaat voldoen aan de bouwtechnische eisen.