Visie Religieus Erfgoed

De toekomst van religieus erfgoed

In Nederland worden steeds meer kerken aan de eredienst onttrokken of hebben eigenaren moeite met de instandhouding van het gebouw. Er zijn veel vragen over hoe we in de toekomst met ons religieus erfgoed om moeten gaan en het vraagt om maatwerk om die vragen te beantwoorden. Met het opstellen van een Visie Religieus Erfgoed willen we verkennen hoe we belangrijke en waardevolle religieuze gebouwen in stand kunnen houden. Het opstellen van een Visie Religieus Erfgoed wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Visie Religieus Erfgoed 

Een Visie Religieus Erfgoed is een visie op de toekomst van kerkgebouwen en andere gebouwen met een religieuze functie zoals een synagoge of moskee. Ook kijken we naar de instandhouding van de kerkhoven die van oudsher aan een kerk verbonden zijn. Met het opstellen van een Visie Religieus Erfgoed willen wij het gesprek op gang brengen over de kerkgebouwen in onze gemeente en onderzoeken wat er speelt bij kerkelijke gemeenten en andere eigenaren van kerkgebouwen. We willen bekijken hoe de kerkenvoorraad er voor staat, welke kansen en bedreigingen er zijn en of we door slimme samenwerking misschien ook kansen zien voor de kerkgebouwen. Kansen die nu wellicht onbenut blijven.

Kerkenpaspoort

Ieder gebouw krijgt een eigen paspoort met daarin de gegevens van het gebouw zoals de grootte, een beknopte historie, het gebruik, de bestemming en de kansen en bedreigingen voor het gebouw. Belangrijk is ook dat we daarover met de eigenaren en andere betrokkenen in gesprek zijn geweest en ook hopen te blijven. Op basis daarvan weten we in de toekomst beter waar problemen zijn of dreigen, en waar kansen liggen.

Totstandkoming Visie Religieus Erfgoed

In het proces om te komen tot een voldragen visie zijn we begonnen bij de eigenaren van de 30 kerkgebouwen in onze gemeente en van de kerkhoven. Met hen zijn we in gesprek (PDF, 136 kB) gegaan over hoe hun gebouw of kerkhof er voor staat en tegen welke problemen en vragen ze aanlopen. Ook is er een enquête (PDF, 303 kB) uitgezet onder de panelleden van Rheden Spreekt. 

Omdat een fysieke startbijeenkomst in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk was, hebben we via een video bij de aftrap laten zien wat de plannen zijn.

Planning

  • Juli 2022: stakeholdergesprekken
  • Augustus 2022: paspoorten aanpassen en conceptrapport schrijven
  • September 2022: vormgeving paspoorten en conceptrapport klaar

Overzichtskaarten

Op de overzichtkaarten staan de bij ons de bekende kerkgebouwen en kerkhoven (PDF, 1,84 MB) ingetekend met een aanduiding van de huidige functie (PDF, 1,1 MB) en monumentenstatus (1,1 MB). Met de eigenaren van deze gebouwen en terreinen hebben wij contact gezocht en gaan wij de komende maanden in gesprek. Heeft u aanvullingen of correcties? Dan kunt u deze mailen naar kerken@rheden.nl 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of misschien wel ideeën voor een kerk bij u in de buurt, stuur dan een mail naar kerken@rheden.nl