Toekomstverkenning Religieus Erfgoed

Kerken zijn vaak beeldbepalend voor het aangezicht van een dorp en hebben vaak ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Tegelijkertijd zien we dat het kerkbezoek terugloopt en het daardoor voor kerkeigenaren steeds moeilijker wordt om hun kerkgebouw op termijn in stand te houden.

Complexe opgave

Ook in onze gemeente zien we dat kerkeigenaren voor een complexe opgave staan. In de gemeente zijn op dit moment 18 religieuze gebouwen in religieus gebruik. De verwachting is dat dit aantal over 15 jaar is gehalveerd naar 9 gebouwen met een religieuze functie, tenzij goede nevenfuncties worden gevonden om te combineren met de kerkelijke activiteiten. Het meest urgent is dat voor alle monumentale dorpskerken in Ellecom, Laag-Soeren, Rheden en Spankeren, waarvan de toekomst onzeker is door krimpende gemeenschappen.

Tegen deze achtergrond heeft adviesbureau COUP in opdracht van ons het rapport Toekomstverkenning Religieus Erfgoed Rheden (PDF, 12,5 MB) opgesteld. Voor een digitaal toegankelijke versie van het rapport kunt u contact opnemen via kerken@rheden.nl. Behalve gesprekken met de kerkeigenaren hebben ook inwoners via een enquête hun ideeën over het religieus erfgoed in kunnen brengen. Daarnaast is verkend welke mogelijke verbindingen partners als Vivare, RIQQ en Incluzio zien tussen religieus erfgoed en hun maatschappelijke opgaven. Deze inventariserende fase leverde informatie op over de gemeenschappelijke uitdagingen en kansen en over het toekomstperspectief van de religieuze gemeenschappen en de gebouwen.

Vervolgstappen

Op basis van de toekomstverkenning kunnen de kerkeigenaren vervolgstappen zetten om het waardevolle religieuze erfgoed te borgen en de potentie van deze gebouwen volledig te benutten voor de verschillende dorpen. In het rapport van COUP worden daarvoor diverse aanbevelingen gedaan.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of misschien wel ideeën voor een kerk bij u in de buurt, stuur dan een mail naar kerken@rheden.nl