Adoptiemogelijkheden

Adoptie afvalbak

Zwerfvuil staat ieder jaar weer in de landelijke overlast top 5. Toch zijn er, als gevolg van bezuinigingen, veel afvalbakken uit het straatbeeld verdwenen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om afvalbakken en hondenpoepbakken te adopteren.

Wilt u alleen of met meerdere buurtbewoners een bestaande afvalbak adopteren of heeft u een nieuwe locatie voor een afvalbak op het oog? Dan komen we graag met u in contact. Wij zorgen voor een gratis adoptiepakket met onder andere handschoenen, een rol vuilniszakken, een papierknijper en een klepje om de afvalbak af te sluiten met Oud & Nieuw.

Als u een afvalbak adopteert krijgt u vanaf 2021 een jaarlijkse vergoeding. Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog deze vergoeding is.

Groenadoptie

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Bijvoorbeeld een groenvak bij u in de straat, een groenstrook naast uw woning of het groen rondom bomen. Dat kan individueel, maar ook als groep bewoners. Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken naar de wensen en mogelijkheden.

Voorwaarden

Bomen zelf komen niet in aanmerking voor adoptie, met uitzondering van knot- en leibomen en fruitbomen. Het terrein moet openbaar toegankelijk blijven en er mag dus geen hek omheen of een andere manier van afscherming. Natuurlijk bieden wij ondersteuning met advies. Ook is het mogelijk om de huidige inrichting aan te passen naar de wensen van de adoptant.

Schone oevers

Als adoptant in het project ‘Schone Oevers’ kies je een stuk oever langs de IJssel of het Apeldoorns kanaal en zorg je er tenminste 2 keer per jaar voor dat het zwerfaval langs deze oeverkant wordt opgeruimd. Hiermee voorkomen we dat het afval via de rivier in zee terechtkomt, waardoor er een plastic soep ontstaat. Omdat al dit afval zeer schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van mens en dier, is het belangrijk de oevers schoon te houden.

De rivieroevers in onze gemeente zijn verdeeld in 31 gebieden. De afstand van deze stukken oever variëren van 600 meter tot 1200 meter. Op deze digitale kaart is te zien welke oevers vrij zijn voor adoptie.

Aanmelden

Ben je inwoner, een vereniging of maatschappelijke organisatie uit de gemeente Rheden, dan kun je je aanmelden door te mailen naar zwerfafval@rheden.nl.  Als adoptant ontvang je een onkostenvergoeding en opruimmateriaal zoals hesjes, handschoenen, grijpers en vuilniszakken. Het ingezamelde zwerfafval halen wij op bij de adoptie-oever.

Schone oevers is een initiatief van gemeente Rheden en IVN (instituut voor Natuur educatie) en een samenwerkingsverband met perceeleigenaren langs de IJssel, zoals Rijkswaterstaat en particulieren.