Zwerfafval en adoptiemogelijkheden

Wilt u als inwoner graag een steentje bijdragen? Dat kan onder andere door een afvalbak, hondenpoepbak, stukje oever of een stukje openbaar groen te adopteren.

Zwerfafval opruimen

Samen met inwoners zetten we ons in voor een schone en duurzame leefomgeving. Zwerfafval is schadelijk voor onze flora en fauna en een probleem waar iedereen last van heeft. We doen zoveel mogelijk om dit probleem te bestrijden. Helaas kunnen we dit niet alleen en hebben wij uw hulp als inwoner ook hard nodig! Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opruimen van zwerfafval:

Vrijwilliger worden

Wilt u ons een handje helpen en vrijwilliger worden? Bijvoorbeeld door het schoonhouden van uw eigen straat, de speeltuin waar uw kind speelt, het rondje dat u loopt met uw hond, of het park in de buurt? U krijgt van ons materialen om op te ruimen. Waar, wanneer en hoe vaak u dit wilt doen is geheel aan u. Wij zijn blij met alle hulp!. 

Wandelt u liever niet alleen maar ruimt u liever op met een gezellige groep vrijwilligers? Dan brengen wij u graag in contact met 1 van de reeds bestaande opruimbrigades. Voor meer informatie en/of het aanvragen van opruimmaterialen, neem contact met ons op via zwerfafval@rheden.nl

Adopteer een afvalbak

Zwerfafval staat ieder jaar weer in de landelijke overlast top 5. Toch zijn er, als gevolg van bezuinigingen, veel afvalbakken uit het straatbeeld verdwenen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om afvalbakken en hondenpoepbakken te adopteren. Vindt u dat een afvalbak/hondenpoepbak op een bepaalde locatie toch echt noodzakelijk is, dan bieden wij u de mogelijkheid om een afvalbak en/of hondenpoepbak te adopteren.

Wilt u alleen of met meerdere buurtbewoners een bestaande afvalbak adopteren? Of heeft u een nieuwe locatie voor een afvalbak op het oog? Stuur dan een mail naar afvalbak@rheden.nl. Wij voorzien u graag van meer informatie. Als adoptant ontvangt u  een gratis adoptiepakket met onder andere handschoenen, een rol vuilniszakken, een knijper en een klepje om de afvalbak af te sluiten met Oud & Nieuw. Als u een afvalbak adopteert krijgt u een jaarlijkse vergoeding van 50 euro per persoon.

Zwerfafval opruimen als school of vereniging

Gebiedsadoptie is een programma dat maatschappelijke organisaties, scholen en sportverenigingen stimuleert en motiveert om zich in te zetten voor minder zwerfafval in de omgeving. Als school of vereniging kunt u deelnemen aan dit project. Als deelnemer adopteert u een gebied, dat u het hele jaar door actief schoonhoudt. Vaak is dit eigen terrein met nog een extra stukje ernaast (speeltuin, openbare weg, parkeerplaats, ect.). Hiermee voorkomen we dat het afval de omgeving vervuilt of door natuurkrachten zoals wind en water zijn weg vindt via de rivier naar de zee. Op deze kaart  ziet u welke scholen en verenigingen al meedoen. 

Als deelnemer van Gebiedsadoptie ontvangt u een vergoeding en opruimmateriaal zoals hesjes, grijpers, ringen en vuilniszakken. Als jouw school of vereniging PBD gescheiden inzamelt, halen wij het afval bij jullie op. Wilt u meer informatie ontvangen over Gebiedsadoptie of u aanmelden als deelnemer? Dat kan door contact op te nemen via zwerfafval@rheden.nl.

Adopteer een stukje oever

Als adoptant in het project ‘Schone Oevers’ kiest u een stuk oever langs de IJssel of het Apeldoorns kanaal en zorgt u er tenminste 2 keer per jaar voor dat het zwerfaval langs deze oeverkant wordt opgeruimd. Hiermee voorkomen we dat het afval via de rivier in zee terechtkomt, waardoor er een plastic soep ontstaat. Omdat al dit afval zeer schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van mens en dier, is het belangrijk de oevers schoon te houden. De rivieroevers in onze gemeente zijn verdeeld in 31 gebieden. De afstand van deze stukken oever variëren van 600 meter tot 1200 meter. Op deze digitale kaart is te zien welke oevers vrij zijn voor adoptie.

Wilt u als inwoner, vereniging of maatschappelijke organisatie hieraan mee doen? Dan kunt u zich aanmelden door te mailen naar zwerfafval@rheden.nl. Als adoptant ontvangt u een onkostenvergoeding en opruimmateriaal zoals hesjes, handschoenen, grijpers en vuilniszakken. Het ingezamelde zwerfafval halen wij op bij de adoptie-oever.

Schone oevers is een initiatief van gemeente Rheden en IVN (instituut voor Natuur educatie) en een samenwerkingsverband met perceeleigenaren langs de IJssel, zoals Rijkswaterstaat en particulieren.

Adopteer een openbaar stukje groen

Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen. Bijvoorbeeld een groenvak bij u in de straat, een groenstrook naast uw woning of het groen rondom bomen. Dat kan individueel, maar ook als groep bewoners. Wilt u meehelpen? Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken naar de wensen en mogelijkheden.

Bomen komen niet in aanmerking voor adoptie, met uitzondering van knot- en leibomen en fruitbomen. Het terrein moet openbaar toegankelijk blijven en er mag dus geen hek omheen of een andere manier van afscherming.