Verschillende groepen nieuwkomers

Vluchtelingen die asiel aanvragen

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Bijvoorbeeld vanwege oorlog of vervolging. In Nederland kan een vluchteling asiel aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarna start een asielprocedure. Daarin beoordeelt de IND of de asielzoeker wel of niet erkend wordt als vluchteling. In Rheden hebben we, net als in sommige andere gemeenten, opvang voor asielzoekers in het AZC in Velp.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds de oorlog uitbrak in Oekraïne in februari 2022, zijn veel Oekraïners uit angst voor de oorlog met Rusland hun land ontvlucht. Rheden biedt hun een warm welkom en opvang op drie locaties in Rheden en Velp. Deze opvang loopt gescheiden van de reguliere opvang van asielzoekers. 

Statushouders

Zodra de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een asielzoeker als vluchteling heeft erkend, wordt diegene een statushouder genoemd. Deze persoon krijgt een verblijfsvergunning voor 5 jaar en mag in Nederland blijven. Elke gemeente, ook Rheden, moet elk halfjaar een aantal statushouders passende woonruimte aanbieden. De Rijksoverheid stelt deze aantallen vast. 

Verschillende rechten en plichten

In de Europese Unie hebben asielzoekers, Oekraïners en statushouders verschillende rechten en plichten. Asielzoekers mogen niet meteen werken, Oekraïners en statushouders wel. Statushouders worden Rhedenaren en hebben daarom recht op huisvesting en lessen voor inburgering — Oekraïners en asielzoekers niet.