Zelf hulp bieden aan vluchtelingen

De inzet van vrijwilligers is hard nodig om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk. Wilt u thuis vluchtelingen opvangen? Meld u dan aan via Takecarebnb. Takecarebnb bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. U kunt ook een kijkje nemen op het platform Refugeehelp voor andere particuliere initiatieven. 

Opvang of goederen bieden

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren, dan is er informatie op de website van Vluchtelingenwerk. Wilt u goederen bieden? Kijk dan op de website van Stichting Oekraïners in Nederland. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de RIjksoverheid.