Opvang voor Oekraïense vluchtelingen voortgezet

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne bieden we een veilige plek aan vluchtelingen. De opvang verloopt over het algemeen naar wens en is voor langere tijd noodzakelijk. Het college van B&W heeft daarom besloten om met de opvang van de huidige 3 locaties (De Roskam in Rheden, Vijverlaan en Kerkallee in Velp) door te gaan.

Nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt, blijven vluchtelingen uit Oekraïne langer in ons land en er komen nog steeds nieuwe vluchtelingen bij.

Burgemeester Carol van Eert: “Onze steun en betrokkenheid bij Oekraïne is en blijft groot.” 

Op dit moment verblijven er ruim 300 vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente; 40 in locatie Vijverlaan 23 in locatie Kerkallee en 250 in locatie De Roskam. Ook verblijven er nog vluchtelingen uit Oekraïne in de particuliere opvang. De opvanglocatie aan de Kerkallee in Velp betreft een contract voor onbepaalde tijd. De locatie aan de Vijverlaan in Velp gaat de gemeente ook langer huren. De verlenging van de vergunning is inmiddels aangevraagd. De omwonenden van deze locatie hebben onlangs een brief ontvangen hierover. De huurovereenkomst voor De Roskam is verlengd tot en met maart 2026, dit valt binnen de huidige vergunning.  

Meedoen en meebetalen

Carol van Eert legt uit dat vluchtelingen meedoen en ook meebetalen: “Sinds er vluchtelingen uit Oekraïne in Rheden zijn, merken we dat ze willen meedoen en bijdragen aan onze maatschappij. Als gemeente voeren we hier actief beleid op samen met diverse samenwerkingspartners, want we vinden het belangrijk dat mensen integreren. Inmiddels heeft meer dan twee derde van de volwassen bewoners een betaalde baan en gaan bijna alle kinderen en jongeren naar school. Meedoen betekent waar mogelijk ook meebetalen. Vluchtelingen met een betaalde baan hebben geen recht op leefgeld. Daarnaast gaan zij binnenkort ook meebetalen aan hun verblijf”.