Naturaliseren

Nederlander worden

Wilt u officieel Nederlander worden en dus de Nederlandse nationaliteit krijgen, dan kan dat op 2 manieren:

  1. Naturaliseren
  2. Opteren

Naturaliseren

Door te naturaliseren, kunt u officieel Nederlander worden en dus de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. U moet dan al ingeburgerd zijn. Het aanvragen van een naturalisatie doet u bij de gemeente. Uiteindelijk bepaalt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) van de Rijksoverheid neemt het besluit of u Nederlander mag worden.

Opteren

Met opteren kunt u, net als bij naturaliseren, de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Opteren is een verkorte procedure. Het besluit dat u Nederlander wordt, neemt de burgemeester. U kunt maar in enkele gevallen in aanmerking komen om te opteren. Op de site van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) leest u de voorwaarden.

Aanvragen

Wilt u naturaliseren of opteren neem dan eerst telefonisch contact met ons op (026) 49 76 911. In een telefonisch gesprek kunnen we kijken of uw verzoek succes van slagen heeft en leggen we u de procedure verder uit.

Naturalisatieceremonie

Heeft u de naturalisatieprocedure succesvol doorlopen, dan nodigen wij u uit voor een naturalisatieceremonie. Tijdens deze ceremonie ontvangt u het naturalisatiebesluit waar in staat dat u Nederlander bent. Vanaf dat moment kunt u een Nederlands paspoort of een identiteitskaart aanvragen.

Inburgeren

Als u vanuit het buitenland naar Nederland komt moet u de Nederlandse taal leren en weten hoe de Nederlandse samenleving werkt. Dit heet inburgeren. Voor het inburgeren en vragen daarover kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).