Iemand anders voor u laten stemmen: Volmacht

Hoe machtig ik iemand om voor mij te stemmen?

Afhankelijk van of u uw stempas ontvangen heeft, kunt u iemand machtigen:

  1. Volmacht afgeven als u uw stempas al heeft ontvangen
    Als u uw stempas al ontvangen heeft dan kunt u de volmacht regelen via de achterkant van uw stempas. Dit heet onderhandse volmacht. U en degene die de stem voor u uitbrengt, ondertekenen de stempas. De gemachtigde brengt uw stem uit tegelijk met zijn/haar eigen stem. U moet hiervoor uw legitimatiebewijs of een kopie daarvan meegeven. U kunt iedereen machtigen die mag stemmen en inwoner is van de gemeente Rheden. Deze persoon mag voor maximaal 2 andere mensen stemmen. Woont de gemachtigde in een andere Nederlandse gemeente vraag dan vanaf 23 mei tot 3 juni online een volmacht aan met je DigiD. Het schriftelijk volmachtbewijs zal dan worden bezorgd op het adres van de gemachtigde.
  2. Volmacht afgeven voordat u uw stempas ontvangt
    Als u iemand anders voor u wil laten stemmen voordat u uw stempas heeft ontvangen, dan vult u het formulier Volmacht voor verkiezingen (PDF, 32 kB) in. Op het formulier vult u de gegevens in van de persoon die voor u stemt. De persoon die voor u stemt, krijgt een volmachtsbewijs en brengt uw stem uit. Deze persoon moet zijn eigen identiteitsbewijs en het ingevulde formulier meenemen.

Stuur het ingevulde formulier gescand per mail naar verkiezingen@rheden.nl of per post naar:

Gemeente Rheden team Burgerzaken-Verkiezingen
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg


We moeten uw ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 hebben ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna per post een volmacht bewijs van ons.

Iemand biedt mij aan om voor mij te stemmen. Mag dit?

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer, en niet bij zijn gemachtigde. Iemand mag ook niet een kiezer omkopen met geld of de kiezer op een andere manier dwingen een volmacht af te geven.