10 inwoners gemeente Rheden ontvangen Koninklijke onderscheiding

Tijdens de traditionele 'Lintjesregen' bij gelegenheid van Koningsdag 2024 reikte burgemeester Carol van Eert op vrijdag 26 april de volgende Koninklijke onderscheidingen uit.


De heer Johannes Maria Bosz: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bosz heeft naast zijn loopbaan als ambtenaar bij diverse gemeenten, docent, bestuurder bij bestuursdienstonderwijs en als adviseur bij adviesbureau Rijnconsult, de afgelopen 45 jaar veel vrijwilligerswerk verricht voor onze maatschappij. Zo was hij secretaris van Bejaardencentrum Beverode, voorzitter van de bridgeclub Dieren en Vale Ouwe, voorzitter van de KBO-afdeling Rheden/Rozendaal en secretaris van de KBO Gelderland. 
Han staat bekend als een bevlogen man die al zijn vrijwilligerstaken zeer serieus neemt en deze altijd met veel toewijding en vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft uitgevoerd.
De heer Bosz woont in Laag Soeren.


Mevrouw Gijsbertha Lanting-Boer: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Lanting is vanaf 2006 als vrijwilligster actief betrokken bij de door haar opgerichte Stichting SOS Kayamandi in Zuid Afrika. De stichting steunt met financiële middelen een broodproject, waardoor 1.200 kinderen uit het township eenmaal daags gevoed worden met 2 boterhammen met pindakaas. Kleinschalige hulp, maar doeltreffend en nodig. Zij heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan zo was zij ouderling bij de protestantse kerk in Dieren, medeoprichtster afdeling Rijnsburg Kinderpostzegels, lid steunfractie D66, lid en voorzitter van het overkoepelende orgaan van vrijwilligersorganisaties (NIO) en is zij op dit moment nog steeds actief als gastvrouw bij de organisatie “Vier het leven”.

Bea is zeer kundig op veel gebieden en zet zich altijd met veel enthousiasme in als vrijwilligster bij de diverse organisaties.

Mevrouw Lanting-Boer woont in Dieren 

 

Mevrouw Berendina Johanna van Barneveld-Snellenburg: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Barneveld zet zich al decennia in als vrijwilligster bij Innoforte, locatie Oosterwolde. Het begon met het rondbrengen van koffie en thee en later kwam daar het  verzorgen van het winkeltje bij en het ondersteunen van interkerkelijke weeksluiting.  Voor de bewoners is Diny een bekend en vertrouwd gezicht en voor de medewerkers van Innoforte is Diny het extra paar handen op de werkvloer. Op zaterdagen en woensdagavonden houdt zij het clubhuis van DVOV draaiende. Vooral voor de jeugdleden is een “icoon” binnen de club door haar hartelijkheid en behulpzaamheid. 

Mevrouw van Barneveld–Snellenburg woont in Velp.

 

Mevrouw Hendrika ter Beest-Polak: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw ter Beest zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilligster. Zij is de drijvende kracht achter de maandagmiddag sociëteit in “De Ulenpas” die inmiddels al 50 jaar bestaat. Bij de “soos” worden verschillende activiteiten gedaan zoals sjoelen, kaarten, handwerken, biljarten maar er wordt ook gewoon gezellig gekletst. Riekie is het vertrouwde gezicht van de Soos waarvan zij de laatste de 15 jaar voorzitter is. Na al die jaren heeft ze met de bewoners een hechte band. Van 2017 tot 2020 bracht ze in ziekenhuis Rijnstate zieke en oudere mensen op zondagochtend naar de kerkdienst. 
Riekie is een geliefde sociale vrouw en een “begrip” binnen Oosterwolde.
Mevrouw Ter Beest-Polak woont in Velp

 

De heer Hendrikus Johannes Bosveld;  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bosveld is in 1965 lid geworden bij de Postduiven Vereniging Velp-Zuid en zet zich sinds die tijd belangeloos in voor deze club.  Na een paar jaar gewoon lid te zijn geweest, heeft hij in 1982 een functie binnen het bestuur op zich genomen. In de jaren die volgden, is hij commissaris, secretaris maar ook voorzitter van PV Velp Zuid geweest. In 2022 heeft hij zijn taak als voorzitter overgedragen en komen zijn gevleugelde vrienden weer op de eerste plaats. Ook nu Henk het op bestuurlijk niveau wat rustiger aan doet kan de club nog altijd een beroep doen op zijn kennis en vaardigheid. 
De heer Bosveld woont in Velp.

 

De heer Arie Jan Flipse; Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Flipse zet zich vanaf 1983 in voor carnavalsvereniging de Narrenkap. In de afgelopen ruim 40 jaar heeft hij binnen de carnavalsvereniging diverse functies gehad waaronder bestuurslid, voorzitter maar ook vertrouwenspersoon. In de loop der jaren heeft hij binnen de vereniging diverse titels ontvangen zoals Vorst en Grootvorst der Narrenkap, Erelid en in 2020 is hij benoemd tot Commandeur in de Orde van de Oude Jan. 
Naast zijn vrijwilligerswerk bij de Narrenkap ondersteunt de Arjan ook andere (sport)verenigingen en stichtingen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied in de gemeente Rheden. Sinds jaar en dag is hij betrokken bij Kindervakantiekamp Bouwburg in Velp, vrijwilliger bij de Stichting G4span in Laag-Soeren en is hij bestuurslid bij de Ondernemers Club Rheden.
De heer Flipse woont in Velp.

 

Mevrouw Anna Petronella Hendrika Jacobs-Jansen, lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jacobs heeft zich op meerdere manieren vrijwillig ingezet voor de maatschappij. Ze heeft bij Humanitas als maatje gefungeerd voor vrouwen die hun echtgenoot op jonge leeftijd zijn verloren, heeft tot 2020 als vrijwilliger gewerkt voor Kledingbank Dieren en is vrijwilliger bij het Hospice Sravana in Doetinchem.
Ans is sociaal betrokken en heeft veel vriendinnen. Door het vele vrijwilligerswerk blijft ze actief. De tijd die ze besteedt aan het vrijwilligerswerk zijn voor haar heilig en staat vast in haar agenda. Nu lijkt het alsof ze al haar energie in deze organisaties stopt maar niets is minder waar. Voor vrienden, buren en familie staat ze altijd klaar. Boodschappen doen met de één of een ziekenhuisbezoek met de ander, het kan allemaal. Ans staat altijd klaar en heeft voor iedereen ook een luisterend oor of een helpende hand. 
Mevrouw Jacobs woont in Dieren.De heer Wilhelmus Antonius Maria Berns; Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al jaren verricht de heer Berns op diverse vlakken vrijwilligerswerk. Zo is hij vanaf 1954  lid bij voetbalclub VVO te Velp. Wil heeft binnen de vereniging VVO vele rollen vervuld. Vroeger speelde hij natuurlijk zelf voetbal en werd vervolgens trainer van jeugd en senioren, maar ook was hij scheidsrechter bij de jeugd, leider en onderhoudsteam-medewerker. Wil heeft voor de vereniging zijn steentje bijgedragen en is op zijn 81ste nog steeds actief, vooral de laatste tijd in het onderhoudsteam. Ook is Wil vrijwilliger van De Bijenstal. Hier geeft hij voorlichting over het inzaaien van bloemenvelden, onderhoudt hij de bijenstallen en het clubgebouw en ondersteunt de imkers. Bij Visser-Leenders Fruitteelt draagt hij in het voorjaar zorg voor de bijenvolken die erg belangrijk zijn voor de bestuiving van de boomgaard en in het najaar is hij actief als plukker van de appels en peren van deze boomgaard.
De heer Berns woont in Velp.


De heer Johannes Jacobus Kapteijn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kapteijn heeft een groot deel van zijn leven op vrijwillige basis vele publieke functies vervuld; zowel regionaal als landelijk.
Voorbeelden hiervan zijn: het voorzitterschap van het regionale 4-5 mei comité, voorzitter van het parochiebestuur van de Katholieke kerk in De Steeg en al zeer lange tijd vrijwilliger bij Landgoed Maarsbergen en Kasteel Middachten. 
Hij is ruim 30 jaar actief als reserveofficier bij de Cavalerie Ere-Escorte (onder andere het escorteren van de Gouden Koets op Prinsjesdag) en tevens als regimentscommandant en hij had verschillende bestuursfuncties bij Mars Mercurius en de Vereniging van Officieren der Cavalerie.
John beschikt over een voorliefde voor militair vertoon en dit heeft er toe geleid dat hij namens het Comité 4 en 5 mei de figuurlijke kartrekker was bij de totstandkoming van de gedenkplaat/monument van twee gevallen soldaten in De Steeg. 

De heer Kapteijn woont in De Steeg. 

 

De heer Thomas Petrus Maria Hillemans, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hillemans kun je niet gepensioneerd noemen want hij is al meer dan 15 jaar zeker 2 à 3 dagen per week zonder enige vergoeding actief voor uitsluitend goede doelen. Hij is 2 ambtstermijnen penningmeester geweest van de Commissie van beheer van de Geërfden van Velp in de periode 2006-2018 en heeft hier op onnavolgbare wijze invulling aangegeven. 
Tom is oprichter, voorzitter en adviseur geweest van de Stichting Voedselbanken Arnhem in de periode van 2005 tot 2021 en hij was de grondlegger van de Federatie van Voedselbanken, dit is een samenwerkingsverband van enkele tientallen voedselbanken in Nederland. In 2009 ging deze Federatie op in Vereniging Voedselbanken Nederland en werd hij Vice-voorzitter. Ook is hij Vice-voorzitter van de Groente en fruitbrigade en is hij actief in het bestuur van de Europese Federatie van Voedselbanken (FEBA). Kortom; Tom Hillemans is een stuwende kracht op regionaal, landelijk en Europees niveau bij verschillende voedselbanken maar ook bij organisaties die voedselverspilling tegengaan. 
De heer Hillemans woont in Velp.