Regeling toekomstbestendig wonen

Heeft u plannen voor het verduurzamen van uw huis? Of kijkt u naar mogelijkheden om uw huis aan te passen, zodat u er ook in de toekomst fijn en veilig kunt wonen? Dit soort veranderingen kunnen flinke kosten met zich meebrengen. Om u te ondersteunen bieden we samen met de Provincie Gelderland de regeling toekomstbestendig wonen aan. Hiermee kunt u een lening of hypotheek met een gunstige rente afsluiten. De lening of hypotheek sluit u af bij Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn).

De regeling toekomstbestendig wonen bestaat sinds 1 november 2020. Deze regeling is in plaats van eerdere regelingen:

  • Blijverslening
  • Duurzaamheidsregeling
  • Stimuleringsregeling nul-op-de-meter

Mijn huis, mijn toekomst

Wilt u slechts een kleine aanpassing doen om langer thuis te blijven wonen? Misschien is een lening of hypotheek afsluiten dan niet nodig. Samen met vrijwilligers van Stichting Stoer bieden wij advies en financiële ondersteuning.

4 soorten leningen toekomstbestendig wonen

Er zijn 4 verschillende leningen mogelijk. Lees meer over de varianten en de voorwaarden per variant.

Aanvragen van een lening

Vraag een lening aan

Benodigheden aanvraag lening

Bij de aanvraag levert u de volgende gegevens ingescand aan:

  • DigiD
  • Financiële onderbouwing door middel van offertes

Procedure aanvraag lening

Na aanvraag ontvangt u van ons per e-mail een bevestiging. De aanvraag wordt binnen 8 weken door ons beoordeeld. Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een toewijzingsbrief en een formulier om de lening definitief aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).  De SVn toetst of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en controleert uw kredietwaardigheid. SVn stelt het leningbedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing.

Voorbeelden van de maatregelen

Er zijn verschillende voorbeelden van energiebesparende maatregelen en maatregelen om langer thuis te blijven wonen:

Energiebesparende maatregelen

Maatregelen om langer thuis te wonen

  • Slaapkamer en badkamer op de begane grond
  • Drempels weg of verlagen
  • Aanbrengen traplift
  • Beugels aan trap, wand, douche, toilet
  • Bekijk de complete lijst met maatregelen

Advies van een financieel adviseur

Geld lenen kost geld. Om een goede afweging te maken en om te kijken welke van de 4 leningsvormen het beste bij u past, kunt u advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Vragen over de regeling

Heeft u vragen over de regeling, neemt u dan contact met ons op of via duurzaamwonen@rheden.nl.