Toekomstbestendig wonen regeling

Met de toekomstbestendig wonen regeling kunt u uw woning aanpassen zodat u energie bespaart of zodat u er kunt blijven wonen als u ouder wordt (levensloopbestendig maken). Aanpassingen voor beide doeleinden kan ook. Met de regeling leent u geld tegen een lage rente waarmee u de aanpassingen (of een deel ervan) betaalt.

Vraag de lening aan

Bij de aanvraag voegt u toe

Bij de aanvraag levert u de volgende gegevens ingescand aan:

  • DigiD
  • Financiële onderbouwing door middel van offertes

Na de aanvraag

  • U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging.
  • Wij beoordelen uw aanvraag binnen 8 weken. Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een toewijzingsbrief en een formulier om de lening definitief aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
  • De SVn toetst of u in aanmerking komt voor de lening en controleert uw kredietwaardigheid.
  • SVn stelt het te lenen bedrag beschikbaar door middel van een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing.

Waarvoor kunt u de regeling gebruiken

Er zijn verschillende voorbeelden van energiebesparende maatregelen en maatregelen om langer thuis te blijven wonen

Soorten leningen 

Er zijn 4 verschillende leningen mogelijk. Lees meer over de varianten en de voorwaarden per variant. Om een goede afweging te maken en om te kijken welke van de 4 leningsvormen het beste bij u past, kunt u contact opnnemen met een financieel adviseur.

Vragen over de lening

Heeft u vragen over de regeling? Dan kunt u contact opnnemen via duurzaamwonen@rheden.nl.