Duurzaam wonen

Collectieve inkoopactie

In januari 2019 zijn wij samen met Energieloket Midden Gelderland en Winst uit je woning een grootschalige inkoopactie gestart voor zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en maatwerkadvies voor energiezuinige en gasloze woningen. Alle woningeigenaren in de gemeente  Rheden kunnen van deze inkoopactie gebruik maken. Door de grootte van de projecten is het mogelijk om kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen aan te bieden. Hierdoor kunnen de investeringen in zonne-energie en isolatie nog sneller terugverdiend worden.

Kijk voor meer informatie op www.winstuitjewoning.nl.

 

Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling Nul-Op-de-Meter (NOM) woningen

Op 1 januari 2019 zijn de Duurzaamheidslening en de Stimuleringsregeling NOM-woningen van start gegaan.

De Duurzaamheidslening is een lening tegen gunstige voorwaarden waarmee u energiebesparende, klimaatbestendige en asbestsaneringsmaatregelen, in en aan uw bestaande of nieuw te bouwen woning financiert. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen, isolatie, groene daken en de asbestsanering van uw dak. Voor deze lening is € 2.000.000 beschikbaar.

De Stimuleringsregeling NOM-woningen is voor maatregelen die een woning Nul Op de Meter (NOM) of bijna NOM maken. Voor deze lening is € 250.000 beschikbaar.

Voorwaarden

  • U heeft een eigen bestaande of nieuw te bouwen woning in de gemeente Rheden
  • U bent jonger dan 75 jaar
  • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden
  • U bent in het bezit van de benodigde omgevingsvergunningen

Kenmerken

  • Leenbedrag tussen de € 2.500 en € 25.000 (Duurzaamheidslening)
  • Leenbedrag tussen de € 25.000 en € 50.000 (Stimuleringsregeling NOM-woningen)
  • Looptijd lening: 10 jaar tot 15 jaar
  • Toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
  • Huidige rente ongeveer 1,5%. Rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen met het online formulier Duurzaamheidslening en Stimuleringsregeling Nul op de Meter.

 

Rijkssubsidie voor duurzame energie

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en houtpelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling staat bekend onder de ISDE-regeling (Investeringssubsidie duurzame energie). De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Andere subsidies en leningen

Op de Landelijke subsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl vindt u in twee stappen of er nog meer subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken.

 

Zonnepanelen en monumenten

Zonnepanelen en vergunningen

Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u soms een vergunning nodig. Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een vergunning nodig heeft.

Zonnepanelen op monumenten en in een beschermd (dorps)gezicht

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument of in een beschermd dorpsgezicht heeft u vaak een vergunning nodig. Neem daarom eerst contact met ons op, (026) 49 76 911, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden. Voor de vergunning voor het plaatsen van deze zonnepanelen betaalt u geen leges. Een voortoets naar mogelijkheden is ook gratis. Eén van de voorwaarden is dat de zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied.

We kijken op dit moment naar de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in de beschermde dorpsgezichten Villapark Overbeek, Velp en Dieren-Zuid te verruimen. Daardoor zijn straks in veel veel gevallen zonnepanelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg - onder voorwaarden - wel toegestaan. Deze voorwaarden staan in de beleidsnota Welstandsbeleid zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten. De nieuwe regelgeving staat ter vaststelling op de agenda voor de gemeenteraad van 25 juni. Vanaf dat moment is duidelijk onder welke voorwaarden zonnepanelen in beschermd dorpsgezicht zijn toegestaan.

Isoleren van monumenten

Het isoleren van een monument kan om technische of esthetische redenen negatieve gevolgen hebben. Het vraagt om een zorgvuldige aanpak en maatwerk. Bent u van plan uw monument te isoleren, neem dan eerst contact met ons op, (026) 49 76 911.

 

Advies en ondersteuning

Energieloket Midden Gelderland

Voor advies en ondersteuning bij energiebesparing, isolatie, zonnepanelen, subsidies en andere energievragen kunt u terecht de helpdesk van het Energieloket Midden Gelderland (ELMG). Naast veel informatie, vindt u daar ook inspirerende voorbeelden uit Rheden, Arnhem en Renkum.
Wilt u een persoonlijk advies over de mogelijkheden om uw woning comfortabeler, veiliger en gezonder te maken? Of gaat u duurzaam verbouwen, maar dan liefst wel zo efficiënt mogelijk? Kies dan voor de gratis Woonwensenscan.

VvE Energieloket Gelderland

Huiseigenaren die lid zijn van een VvE hebben vaak extra vragen als het om het verduurzamen van de woning gaat. VvE Energieloket Gelderland kan deze vragen beantwoorden en zet de mogelijkheden voor VvE’s op een rij.