Tegemoetkoming extra afvalkosten door medische aandoening

Heeft u extra kosten vanwege het meer en vaker aanbieden van huishoudelijk afval ten gevolge van bepaalde medische aandoening? Dan kunt u misschien een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten.

Voor wie

  • U woont in de gemeente Rheden.
  • U woont in een zelfstandige wooneenheid
  • U heeft incontinentie-, stoma- en/of nierdialysemateriaal afval.
  • U bent in het bezit van een Gelrepas. Als u geen Gelrepas heeft, dan kunt u deze aanvragen

Aanvragen

U kunt via het online formulier Sociaal domein een aanvraag doen. Hiervoor dient u de volgende stukken aan te leveren:

  • Factuur van apotheek of zorgverzekeraar voor incontinentie- of medisch materiaal.
  • Kopie van uw Gelrepas.
  • U vermeldt welk formaat container u heeft. 
  • U vermeldt uw IBAN rekeningnummer o.v.v. uw naam, met een kopie van uw bankpas/bankafschrift waarop uw IBAN rekeningnummer te zien is. 

Hoogte vergoeding

U kunt éénmaal per jaar het verschil in jaarlijkse bedrag in afvalstoffenheffing voor een groter formaat container als tegemoetkoming ontvangen.