Ondersteuningsverklaring afleggen

Elke kiezer mag een verklaring van ondersteuning afleggen voor een kandidatenlijst van een nieuwe politieke partij. Daarmee geeft u aan dat u deze partij steunt. En u maakt het mede mogelijk dat deze partij aan de verkiezingen kan deelnemen.

Hoe werkt het?

De partij die u wilt steunen, geeft u een ingevuld formulier Ondersteuningsverklaring H4 (pdf, 125 kB) met daarop de complete kandidatenlijst die u gaat steunen. Wij adviseren u om contact op te nemen met de partij die u wilt steunen. Van de partij krijgt u dan een ondersteuningsverklaring waarop de deelnemende kandidaten ingevuld staan.

Als inwoner gaat u met dit formulier, zonder afspraak, naar het gemeentelijk servicecentrum in Velp of Dieren. Neem uw legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U ondertekent daar het formulier, in het bijzijn van een medewerker. Deze medewerker controleert of u daadwerkelijk als kiezer staat geregistreerd.
Hierna kunt u de verklaring meenemen en afgeven aan de politieke partij die u steunt.

Een verklaring afleggen kan van 9 april tot en met 23 april 2024 (de dag van de kandidaatstelling).