Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen op woensdag 2 oktober om 19.30 uur naar het gemeentehuis in De Steeg komen. Het college van B&W vertelt dan over de begroting 2020-2023...
Lees meer over 'Informatieavond over bezuinigingen'

(Accordion ingeklapt)

Het college van B&W heeft op 10 september 2019 besloten de raad voor te stellen de Omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen. De ontwerp-omgevingsvisie is aangepast naar aanleiding van een ...
Lees meer over 'Voorstel Omgevingsvisie Buitengebied'

(Accordion ingeklapt)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de planvorming voor de te bouwen woningen aan de Imboslaan in Dieren opnieuw te doen. Er blijkt te weinig draagvlak voor het bouwplan dat...
Lees meer over 'Nieuwe planvorming Imboslaan'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf begin september tot begin oktober vindt er onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief ...
Lees meer over 'Onderzoek voor aardwarmte'

(Accordion ingeklapt)

Ontdek wat het Rhedens Landschap te bieden heeft op zaterdag 28 september!
Lees meer over 'Landschapsdag Rheden'