Energie uit zon en wind

Wij willen in 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat we naast de besparing van energie grote stappen (gaan) zetten in de opwek van duurzame energie. Voor de korte en middellange termijn staat de opwek van energie uit zon en wind centraal. Hiervoor participeren we als stakeholder in het proces van de Regionale Energie Strategie (de RES) en werken we samen met onze inwoners aan een gemeentelijk beleidskader Grootschalige Opwek.

De RES: regionale schetsen voor zon, wind en warmte

De regio Arnhem Nijmegen werkt net als 29 andere regio’s in Nederland aan een Regionale Energie Strategie (de RES) waarin we samen onderzoeken waar en hoe we het beste duurzame energie op land kunnen opwekken. Wij nemen, als één van de vele stakeholders, actief deel aan het ontwerpproces van de RES om samen te komen tot een regionaal energielandschap met ruimte voor windmolens en zonneparken.

Uiterlijk 1 juni 2020 biedt de regio Arnhem Nijmegen een concept ‘bod’ RES aan bij het Nationaal Programma RES (NPRES). Vervolgens toetst het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) of dit concept voldoende bijdraagt aan de nationale doelstellingen uit het Klimaatakkoord. In maart 2021 wordt het definitieve bod RES ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Beleidskader: zon en wind in Rheden

Naast de RES werken we ook aan een lokale bijdrage die in ruimtelijke samenhang is met de ontwikkelingen op regionaal niveau. Voorbeelden zijn initiatieven voor zonnevelden en windmolens. Hiervoor wordt momenteel in dialoog met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties een beleidskader Grootschalige Opwek ontwikkeld. In het beleidskader beschrijven we op welke plekken in onze gemeente eventueel windmolens en zonnevelden geplaatst kunnen worden en onder welke voorwaarden. Daarnaast komt er in het beleidskader een hoofdstuk over participatie. Hier wordt in beschreven hoe de omgeving geïnformeerd en betrokken moet worden bij initiatieven voor windmolens en zonnevelden.  

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de RES of het beleidskader grootschalige opwek? Bekijk onderstaande links of onze film over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het beleid voor grootschalige opwek en de samenhang met de Regionale Energie Strategie (RES). Deze is vanaf maandag 25 mei 2020 te zien via ons YouTube-kanaal.

Vragen?

Met vragen over het beleidskader of de RES kunt u terecht bij het Adviesteam Klimaat via energiek@rheden.nl.