Veel gestelde vragen en antwoorden

Ik ben een Oekraïens vluchteling, welke status heb ik dan?

 Voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden speciale regels (de zogenaamde Richtlijn Tijdelijke Bescherming). De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft u recht op opvang en medische zorg en minderjarige kinderen hebben met deze regeling recht op onderwijs in Nederland. Ook geeft het u de mogelijkheid om te werken.
Meer informatie over verblijf in Nederland:

Waarom moet ik me inschrijven bij de gemeente?

Het is belangrijk dat u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waarin u verblijft. Ook wanneer u niet in een opvang van de gemeente woont maar bijvoorbeeld in een gastgezin verblijft. Als wij weten wie u bent en waar u onderdak heeft gevonden, kunnen wij u hulp bieden. Wanneer u zich inschrijft krijgt u een Burger Service Nummer (BSN). Hiermee kunt u werk zoeken, een bankrekening openen en krijgt u toegang tot onderwijs en zorg. Om in te schrijven in onze gemeente neemt u telefonisch contact met ons op. Verblijft u in gemeentelijke opvangvoorziening ‘de Roskam’? Het supportteam informeert u over uw afspraak om u in te schrijven in het BRP.

Wat kan de gemeente voor mij doen?

We kunnen u op verschillende manieren helpen. Woont u in een gemeentelijke opvangvoorziening? Het supportteam informeert en assisteert u bij vragen over inkomen, medische voorzieningen, onderwijs of het vinden van werk. Een gesprek over uw situatie is ook altijd mogelijk. Verblijft u in de particuliere opvang? Loop binnen bij het Oekraïne spreekuur van Vluchtelingenwerk of maak een afspraak via 0313 419695. 

Wat is een IND-sticker of pasje?

Nadat u bij de gemeente bent ingeschreven wordt u door de Immigratie- en Naturalisatiedienst uitgenodigd om een aanvraag in te dienen waarmee u een bewijs krijgt van het feit dat u onder de speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne valt. Na deze stap ontvangt u een sticker in uw paspoort of een pasje. 

Ik ken de weg niet in Nederland, wie kan helpen?

Spreekuur Vluchtelingenwerk: Vluchtelingenwerk houdt op maandagmorgen en woensdagmiddag een spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen. Dit spreekuur is op maandagmorgen van 10.00 – 13.00 uur en woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, in gemeentelijke opvang locatie de Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 Rheden. Bij de hoofdingang kunt u zich aanmelden bij de ontvangstbalie.

Wie bel ik in geval van acute nood?

Alarmnummer 112
Alleen als elke seconde telt. Geen directe spoed, zie hieronder.
Brandweer  
Spoed : 112
Geen spoed: 0900-0904
 
Politie
Spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844
 
Ambulance:
Spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Ik spreek de Nederlandse taal niet, wie kan helpen?

Heeft u problemen met de taal en wilt u in bepaalde situaties graag een tolk kunnen inzetten? Community Language Mediation Platform' is een vrijwilligersinitiatief dat is opgezet voor de Oekraïense vluchtelingencrisis: 
Deze service is gratis. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van taallessen. Neemt u voor taallessen contact op om te kijken of er plaats is.

Wat is leefgeld?

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben recht op leefgeld. Dit recht geldt voor iedereen individueel, dus ongeacht de leeftijd. Leefgeld is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten, kleding en andere persoonlijke spullen kunt betalen. Verblijft u in een particuliere opvanglocatie? Dan stelt de overheid naast het leefgeld een extra toelage per maand beschikbaar. Lees hier of u recht hebt op leefgeld en hoe u dit aanvraagt. 

Aan welke voorwaarden moeten Oekraïense vluchtelingen voldoen voor leefgeld? 

 • U bent gevlucht uit Oekraïne.   
 • U verblijft op dit moment in een gemeentelijke opvanglocatie of in een particuliere opvang (bij mensen thuis) in de gemeente Rheden.
 • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente Rheden. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). 
 • U heeft een identiteitsbewijs.   
 • U heeft een Nederlandse bankrekening. 
Zodra iemand werk heeft, vervalt het recht op leefgeld.

Hoeveel leefgeld ontvang ik wanneer ik in een gemeentelijke opvanglocatie verblijf?

Het maandbedrag dat u ontvangt is als volgt opgebouwd:
 • Bij een éénpersoonshuishouden of een huishouden bestaande uit twee gezinsleden: € 215,06 per volwassene of alleenstaande minderjarige ontheemde, en € 178,36 per andere minderjarige;
 • Bij een huishouden bestaande uit drie gezinsleden: € 171,99 per volwassene, en € 142,57 per minderjarige;
 • Bij een huishouden bestaande uit vier of meer gezinsleden: € 150,45 per volwassene, en € 124,97 per minderjarige.
 • De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven, is: € 56,12 per persoon, per maand.

Hoe vraag ik leefgeld aan? 

Het leefgeld wordt verstrekt via de gemeente waar u verblijft.
Als u zich bij de gemeente inschrijft, en dus bij ons bekend bent, ontvangt u bij uw inschrijving een aanvraagformulier voor het leefgeld. Dit formulier kunt u mailen naar het e-mailadres dat op het formulier staat vermeld.

Hoeveel leefgeld ontvang ik waanneer ik in een particuliere opvanglocatie, zoals een gastgezin, verblijf?

Verblijft u in een particuliere opvanglocatie, zoals een gastgezin, dan ontvangt u: 
 • Bij een éénpersoonshuishouden of een huishouden bestaande twee gezinsleden: € 215,06 per volwassenen of alleenstaande minderjarige ontheemden, en € 178,36 per kind tot 18 jaar;
 • Bij een huishouden bestaande uit drie gezinsleden: € 171,99 per volwassene, en € 142,57 per kind tot 18 jaar;
 • Bij een huishouden bestaande uit vier of meer gezinsleden: € 150,45 per volwassene, en € 124,97 kind tot 18 jaar.
 • De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven is: € 56,12 per persoon, per maand.
 • De hoogte van de wooncomponent bedraagt per persoon € 93,00 per maand.

Wanneer en hoe krijg ik mijn leefgeld?  

U krijgt uw leefgeld uitbetaald op uw persoonlijke Nederlandse bankrekening, die u moet opgeven bij uw aanvraag. Wij doen ons best het leefgeld binnen een week na aanvraag aan u uit te betalen. Vervolgens ontvangt u het leefgeld iedere eerste week van de maand.

Krijgt mijn gastgezin een vergoeding voor de opvang? 

Nee, gasthuishoudens ontvangen geen vergoeding van de overheid. U bepaalt zelf of u het leefgeld gebruikt om bij te dragen aan de kosten van uw gastgezin, maar dit is niet verplicht. Ons advies is om samen met uw gastgezin afspraken te maken over een eventuele vergoeding.   

Ik wil een bankrekening openen.

U kunt een bankrekening openen wanneer u een Oekraïens biometrisch paspoort of identiteitsbewijs heeft, bent ingeschreven in de BRP en in bezit bent van een BSN. Bij een betaalrekening hoort een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren.  
 
Via de website van Betaalvereniging Nederland kunt u zien welke banken dit aanbieden voor Oekraïense vluchtelingen en wat de voorwaarden zijn. Deze banken hebben de regels en richtlijnen voor het verstrekken van betaalrekeningen aan vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk versoepeld.  

Ik ontvang leefgeld. Wanneer stopt dit?

Als u zich heeft ingeschreven bij de gemeente ontvangt u leefgeld. Het leefgeld is bedoeld om in Nederland te kunnen leven zolang u in de opvang zit. Gaat u geld verdienen of uw opvanglocatie verlaten, dan is het noodzakelijk dat u dit meldt bij de gemeente (Burgerzaken) en stopt daarna het leefgeld.

Hoe is de medische zorg voor mij geregeld?

Heeft u acute medische zorg nodig dan is hiervoor het een en ander geregeld. U kunt naar de huisarts en vandaar eventueel doorverwezen worden. Woont u in een gemeentelijke opvangvoorziening? Vraag aan een medewerker van het supportteam op uw locatie om u te assisteren. U bent verzekerd vanuit de Regeling Medische zorg Oekraïne (RMO). Op de website kunt u vinden welke vergoedingen er voor u gelden. Houdt er rekening mee dat er bij een aantal vormen van zorg kosten bij u in rekening gebracht kunnen worden.

Welke zorg wordt vergoed?

Voor u wordt de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, volledig vergoed. Per 1 juli gebeurt dit op grond van de Regeling Medische zorg Ontheemden. Het gaat om zorg vergelijkbaar met het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering plus nog een aantal specifieke zaken: 
 • mondzorg bij acute pijnklachten (tot 250 euro)
 • bril en gehoorapparaat (mits met toestemming)
 • bepaalde geneesmiddelen
 • anticonceptie
 • abortuszorg.
Voor actuele en nadere informatie kijkt u op: 

Hoe kan ik medicijnen krijgen?

In Nederland kan alleen een (huis)arts medicijnen voorschrijven. Niet alle medicijnen worden 100% vergoed. Soms is een variant van een medicijn wel volledig vergoed. Ook kan een eigen bijdrage worden gevraagd bij medicijnen. Herhaalrecepten kunnen bij de huisarts telefonisch of via de mail worden besteld en zijn dan meestal de volgende dag af te halen in de apotheek. Is taal een probleem, doe dit samen met de locatie leider.
Voor de meeste medicijnen heeft u een recept van een dokter nodig, ook voor anticonceptie. Met het recept gaat u naar de apotheek. De apotheek geeft u de medicijnen die op het recept vermeld staan. Sommige medicijnen, bijvoorbeeld pijnstillers, kunt u zonder recept bij een drogist kopen. 

Ik ben zwanger, waar kan ik terecht voor zorg?

Bent u zwanger? Meld u dan bij een verloskundige. De verloskundige helpt en adviseert u tijdens de zwangerschap. Deze kan u ook verwijzen naar een gynaecoloog in het ziekenhuis, als dat nodig is.

Ik heb tandzorg nodig, waar kan dit?

Voor de tandarts heeft u geen verwijzing van een huisarts nodig. Tandartszorg is geen onderdeel van de basisverzekering en kan dus kosten met zich meebrengen. Zijn er (acute) klachten, neem dan contact op met de tandarts. Voor tandartskosten geldt dat deze niet worden vergoed, tenzij er sprake is van acute pijn en/of ernstige kauwklachten. Dit moet eerst worden vastgesteld door een tandarts. Gaat het om tandheelkundige zorg aan een minderjarige (onder de 18 jaar)? Dan wordt alle mondzorg vergoed die de basisverzekering dekt. 

Ik maak me zorgen over mijn kind. 

In Nederland is de Jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor kinderen. In deze regio verleent GGD Gelderland-Midden deze zorg gratis aan kinderen van 0-18 jaar. 

Ik zit niet goed in mijn vel. Wat nu?

Heeft u mentale of psychische hulp nodig? Bij onderstaande adressen kunt u voor mentale hulp bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Heeft u andere vragen, neemt u dan contact op met een huisarts.
 • MIND Korrelatie. Heeft u psychische hulp nodig? Bij MIND Korrelatie kunt u gratis en anoniem terecht bij professionele hulpverleners. De organisatie is van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur bereikbaar via 0900-1450. U kunt ook met een hulpverlener chatten, appen en mailen. Kijk voor alle openingstijden en contactgegevens op de site www.mindkorrelatie.nl
 • Wereldpsychologen. Stichting WereldPsychologen biedt gratis psychische hulp door middel van (video) bellen. De stichting kan hulp bieden als u kampt met problemen als angst, slaapproblemen, rouw, woede, verdriet of gevolgen van traumatische ervaringen. Hoe werkt het? Als u zich bij Wereldpsychologen meldt, wordt een korte screening gedaan en wordt u in contact gebracht met een behandelaar van WereldPsychologen in Nederland. De behandelaar neemt online of telefonisch contact op. Indien nodig wordt een tolk ingeschakeld. WereldPsychologen werkt met een buddysysteem via persoonlijk contact tussen de vluchteling en een psycholoog, waar je ook bent; in Oekraïne, onderweg of in een opvanglocatie. Voor een luisterend oor, of als er meer psychosociale ondersteuning nodig is, kan contact gezocht worden met www.wereldpsychologen.nl of met www.samopomi.ch (deze site is beschikbaar in het Oekraïens). Er zijn psychologen verbonden die Oekraïens spreken. 
 • Alles Oké? Supportlijn. De Alles Oké? Supportlijn biedt support aan jongeren van 18 tot 25 jaar. Gratis en anoniem chatten en bellen (0800-0450) kan elke dag van 14.00 en 22.00 uur. Alles is bespreekbaar en ook mogelijk in het Engels

Vervoer naar school

In een aantal situaties is een vergoeding voor het vervoer naar de school mogelijk. Bijvoorbeeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen omdat de school te ver weg ligt. U dient zelf de vervoersbewijzen in de vorm van een persoonlijk jaarabonnement openbaar vervoer aan te vragen. Dat doet u voor uzelf en uw kind(eren). U begeleidt uw kinderen dan zelf naar school. 

Voorwaarden vergoeding vervoer naar school

Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt af van een aantal factoren. In ieder geval geldt dat:
 • De leerling in de gemeente Rheden woont of verblijft.
 • De afstand van het woonadres naar school moet meer dan 1 kilometer zijn.
 • De leerling vanwege de afstand, niet zelf of onder begeleiding van en naar school kan reizen. 
 • Het onveilig is om uw kind zelfstandig naar school te laten reizen.
 • U geen vervoersmiddel(en) tot uw beschikking heeft zoals een (brom)fiets of auto.
 • Het abonnement is 1 jaar geldig en wordt alleen verlengt als dat noodzakelijk is. 
Eigen bijdrage
Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Is uw inkomen hoger dan  € 27.900,00, dan betaalt u een eigen bijdrage. In het schooljaar 2021-2022 is de eigen bijdrage € 600,00 per kind.
 
Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier is beschikbaar op de scholen, via onze website, op de opvanglocaties en het gemeentelijk servicepunten in Dieren en Velp. De adressen van beide locaties met openingstijden staan in het aanvraagformulier. Het formulier kan men invullen en ondertekend inleveren bij het servicepunten of mailen naar sociaalmeldpunt@rheden.nl . Uw aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente waarna u binnen 2 weken bericht ontvangt of u een vergoeding voor het abonnement krijgt of niet.

Ik wil graag werken, kan dat?

Iedereen die valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne (zie hoofdstuk 1, algemene informatie verblijf in Nederland) mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Dit betekent dat een werkgever geen werkvergunning voor u hoeft aan te vragen. Hierdoor kunt u makkelijker een baan zoeken, als u dat wilt. De vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning geldt voor werken in loondienst. U hebt hiervoor een arbeidscontract en een werkgever nodig. Op deze website vindt u ook organisaties die u kunnen helpen om werk te vinden in Nederland: https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands. Bovenstaande voorwaarden gelden ook als u vrijwilligerswerk wilt doen of stage wilt lopen. 
Uitzendbureau Young Capital heeft een Oekraïens sprekende jobcoach. Via deze jobcoach kun je in je eigen taal aangeven wat je wensen en verwachtingen zijn en kunnen vanuit Young Capital de mogelijkheden met je worden besproken. Voor het vinden van een baan in Nederland is een Engels CV een pluspunt. Meer informatie: y.tsutsei@youngcapital.nl

Ik wil als ZZP-er of ondernemer aan de slag. Kan dat?

Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen alleen werken als zelfstandige als: zij een verblijfsvergunning als zelfstandige hebben, of: de opdrachtgever een werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning) heeft.
 
U kunt zich onder bepaalde voorwaarden in Nederland inschrijven als ondernemer/bedrijf. De website van de Kamer van Koophandel (KvK) geeft hierover informatie aan vluchtelingen uit Oekraïne.
Let op! Om uw bedrijf in te schrijven bij de KvK heeft u een tewerkstellingsvergunning nodig. De voorwaarden om deze vergunning te krijgen zijn streng. Voor bepaalde sectoren wordt er geen tewerkstellingsvergunning afgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouw, de horeca, landbouw en persoonlijke dienstverlening.

Ik wil als vrijwilliger aan de slag.

Wilt u als vrijwilliger gaan werken, dan is dit mogelijk. Neemt u voor concrete werkzaamheden contact op met Incluzio via tdheiijer@incluzio.nl. Wilt u werken met kinderen dan is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk. Woont u in een gemeentelijke opvangvoorziening en wilt u als vrijwilliger bijdragen? Vraag aan het supportteam welke taken u mogelijk kunt verrichten.

Wat kan ik doen in de omgeving?

De 7 dorpen van de gemeente Rheden liggen tussen de IJssel en het Nationaal Park Veluwezoom, een schitterend heide- en bosgebied. Dit is een unieke combinatie in Nederland. U kunt er volop wandelen en fietsen.
 
VVV
Bij de VVV-servicepost kunt u lokale toeristische informatie krijgen. Deze servicepost vindt u in:
 • Rheden: Veluwetransferium Posbank, Heuvenseweg 5a
 • De Steeg: Cafetaria De Linde, Hoofdstraat 124
 • Ellecom: Bakker Samberg, Friedhof 1 en Landgoed Avegoor, Zutphensestraatweg 2
 • Dieren: The Read Shop, Diderna 6
 • Laag-Soeren: vakantiedorp De Jutberg, Jutberg 78
 • Velp: Boekhandel Jansen & De Feijter, Emmastraat 6

Ik wil sporten, waar kan dit?

Overzicht van sportclubs- en aanbieders in de gemeente Rheden: www.sportinrheden.nl . Of kijk op www.rhedentontdekt.nl voor losse activiteiten.

Ik wil graag zwemmen.  Waar kan dit?

Zwemmen zonder diploma of zwemles is gevaarlijk. Als u graag wilt zwemmen en ook kunt zwemmen, dan kan dit in onze gemeente op de volgende locaties:
 • Biloenbad Velp, Gruttostraat 3 in Velp
 • Openluchtbad de Hangmat, IJsselsingel 7 in Rheden
 • Recreatiegebied Rhederlaag, Marsweg 2 Lathum

Ik wil kennis maken met de Nederlandse cultuur.

Als u geïnteresseerd bent in onze cultuur, kunt u een overzicht van verenigingen en aanbieders voor kunst en cultuur of culturele evenementen vinden op: www.cultuurbedrijfriqq.nl 

Hoe reis ik met het Openbaar Vervoer?

Nederland heeft een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer. U kunt in Nederland reizen per bus, tram of trein. Over het algemeen heeft u maar één OV-kaart nodig waarmee u bij elke vervoerder kunt in- en uitchecken. 
 
Aanvragen OV-kaart
Met de OV-chipkaart kunt u met al het openbaar vervoer reizen door Nederland. De OV-chipkaart kan aangeschaft worden op stations, in verschillende winkels en supermarkten, maar ook online. Meer informatie over het aanvragen kunt u vinden op http://www.ov-chipkaart.nl Liever telefonisch contact? 0900-0980. Een persoonlijke OV-kaart is persoonlijk, dus kan niet door anderen gebruikt worden. De facturering vindt achteraf plaats via uw bankrekening. Persoonlijke OV-kaarten moeten op het station geactiveerd worden. Daarbij wordt door u aangeven of u 1e of 2e klas wenst; 1e klas is duurder.
Een anonieme OV-kaart kan op verschillende moment door verschillende personen worden gebruikt en kent een saldo. Anonieme OV-kaarten zijn kaarten die door verschillende personen achtereenvolgens gebruikt kunnen worden en dus niet aan één persoon gekoppeld zijn. Opwaarderen van deze OV-kaarten gaat met automaten bij de Jumbo of een treinstation.
 
Kosten
OV-vervoer is niet goedkoop. Er zijn echter kortingsmogelijkheden. Zie: OV-chipkaart - Landelijke reisproducten
 
Reisplanner (9292)
Op de website van 9292 kun u uitzoeken hoe u op uw bestemming komt. Vul uw huidige locatie & gewenste bestemming in, en de app laat u zien welke bus, tram, of trein u moet nemen.  Liever telefonisch contact? 0900-9292 (€0,90 /min) NS (Nederlandse Spoorwegen).

PlusBus

Als 55-plusser kunt u gebruik maken van de PlusBus (als inwoner van de gemeente Rheden en Rozendaal). Meer info via de website: www.plusbusrhedenrozendaal.nl. De Plusbus rijdt ma tot en met vrij van 08.00 – 20.00 uur en zaterdag van 09.00 – 18.00 uur. Op zondag rijden zij niet. Zij rijden binnen de gemeente of aangrenzende plaatsen.  Kosten starten bij zo’n €3,50 voor een rit binnen een kern. Volledig kostenoverzicht is te vinden op de website.
Je kunt telefonisch, via mail of via de website om een rit vragen:

Ik heb een huisdier meegenomen, wat moet ik weten?

Komt u met een huisdier vanuit oorlogsgebied naar Nederland? Dan leest u hier de richtlijnen en de instanties die kunnen helpen. De EU heeft, vanwege de noodsituatie in Oekraïne, besloten om flexibel om te gaan met de invoereisen voor huisdieren. Deze versoepeling geldt alleen voor huisdieren die samen met hun oorspronkelijke eigenaar zijn gevlucht en vanuit Oekraïne en Rusland naar Europa reizen. Dat brengt wel risico's mee voor onze volksgezondheid. De dieren kunnen namelijk de gevaarlijke ziekte rabiës (hondsdolheid) bij zich dragen. Hou daarom uw dier in thuisquarantaine. 

Aanmelden bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bent u onderweg naar Nederland met een huisdier of in Nederland gearriveerd? Neem dan alstublieft zo snel mogelijk contact op met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om uw huisdier aan te melden: 

Bezoek een dierenarts

Als u al in Nederland bent met uw huisdier, dan is het verstandig om zo snel mogelijk een dierenarts in de buurt te bezoeken. Deze dierenarts chipt, maakt een Europees paspoort aan en vaccineert uw huisdier tegen rabiës als dit nog niet is gedaan. Daarnaast doet de dierenarts 30 dagen na de vaccinatie een bloedtest (titerbepaling) om te bepalen of de vaccinatie tegen rabiës werkt. Maak daarom ook een vervolgafspraak bij een dierenarts, 30 dagen na vaccinatie. Zorg voorafgaand aan uw bezoek dat het dier zoveel mogelijk afgeschermd blijft van andere (huis)dieren en mensen.
Is het door omstandigheden niet gelukt om de dierenarts te bezoeken? Doe dit alsnog!

Reizen binnen de EU met uw huisdier

De dierenarts zorgt ervoor dat uw huisdier EU-waardig wordt, waardoor u ook verder binnen de Europese Unie kunt reizen. De kosten voor het chippen, aanmaken van een paspoort, de vaccinatie en de bloedtest worden vergoed. 

Hulp voor dieren uit Oekraïne

Via het meldpunt ‘Hulp voor Dieren uit Oekraïne’ kan hulp aangevraagd worden voor dieren die de oorlog zijn ontvlucht. Vluchtelingen, gemeenten, asielzoekerscentra of mensen die privé Oekraïners met hun dieren opvangen kunnen hier hulp aanvragen. Dieren kunnen geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp, praktische zaken als mandjes en voer en/of eventueel tijdelijk onderdak.
Kijk voor meer informatie op: www.hulpvoordierenuitoekraine.nl 
 
Voor hulpvragen kunt u bellen met: 088-8113333 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur). Mailen kan ook naar: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl

Ik voel me bedreigd.

Elke vorm van agressie, discriminatie of bedreiging is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor huiselijk geweld. Vermoedt u geweld bij een ander? Of overkomt het uzelf? Neem dan contact op met de politie of een medewerker in de opvanglocatie. Als er geen sprake is van spoed, maar wilt u wel contact met de politie? Bel dan: 0900-8844. Spreekt u geen Engels? Laat dan een tolk het woord doen. 

Ik voel me niet veilig bij mijn gastgezin.

Voel je je niet veilig bij je gastgezin of in uw opvanglocatie? Bel: 0800-2000. De organisatie ‘Veilig Thuis’ biedt een luisterend oor en geeft advies waar u terecht kunt voor hulp. 

Ik voel me onveilig als LHBTI'er.

Voel je je onveilig als LHBTI’er? Via het COC vindt u alle informatie over veiligheid en hulp voor LHBTI’ers in Nederland. Op zoek naar LHBTI-vriendelijke noodopvang? Via www.rainbow.whodis.org kunnen vluchtelingen zoeken naar een LHBTI-vriendelijke noodopvang, met name in Europa.

Ik denk dat ik of anderen te maken hebben met uitbuiting of mensenhandel

Bij een vermoeden van mensenhandel of uitbuiting kunt u dat melden bij de politie of de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan eventueel anoniem: 
• Een vermoeden van dwang of uitbuiting kunt u telefonisch melden bij de plaatselijke politie via 0900-8844 en vraag naar het team mensenhandel. 
• Een vermoeden van arbeidsuitbuiting kunt u telefonisch melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800-5151. 
 
CoMensha zet zich in tegen mensenhandel en biedt informatie en advies. Telefonisch contact opnemen met CoMensha kan via 033-448 11 86. 

Waarom gaat er een luchtalarm af?

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de Nederlandse overheid het luchtalarm. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen. 
Wanneer de sirenes op een ander moment en langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen en ramen en deuren sluiten. 

Wat is een NL-alert?

NL Alert is een terugkerende test (2 x per jaar) voor het Nederlandse veiligheidssysteem. Als er sprake is van een test, staat dit in de tekst direct herkenbaar. Ook wordt vooraf in de media aangekondigd dat er een test-Alert wordt verstuurd.
Ontvangt u het NL Alert zonder dat dit een test is, volg dan de aanwijzingen in de SMS-tekst.

Wanneer ontvang ik een NL-Alert?

U ontvangt NL-Alert bij een noodsituatie bij u in de buurt. Denk aan een grote brand, terroristische aanslag of onverwacht noodweer. Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet uw mobiele telefoon aan staan.
Wat staat er in een NL-Alert?
In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie kunt vinden. Ziet u een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en help anderen daarbij.

Wat moet ik doen bij COVID-19?

COVID-19 is sinds enige jaren een terugkerende besmetting in Nederland en daarbuiten. In Nederland is er een vaccinatieprogramma. Vaccineren is gratis. 
Op dit moment gelden er geen Corona-regels meer en hoeft er geen afstand gehouden te worden ten opzichte van elkaar en bijvoorbeeld ook geen mondkapje meer te worden gedragen.
Heeft u verschijnselen die lijken op COVID:
 • koorts
 • hoesten
 • vermoeidheid
 • aangetast smaak- of reukvermogen
doet u dan een zelftest. Zelftest zijn verkrijgbaar in supermarkten, drogisterijen en apotheken en kosten ongeveer 3 euro.