Discriminatie of pesten

Meld discriminatie of pestgedrag

Vizier is een onafhankelijke stichting. Ze geven advies en behandelen meldingen van discriminatie. Het is belangrijk dat u gevallen van discriminatie of pesten meldt. Voor u, omdat Vizier u kan helpen met eventuele verdere stappen. Maar ook om een beter beeld te krijgen van het aantal incidenten van discriminatie en pesten in Rheden. Op die manier kunnen we discriminatie en pesten nog beter aanpakken. Melden van discriminatie of pestgedrag kan online  en telefonisch .

Waarvoor kunt u terecht bij Vizier

U kunt bij Vizier terecht voor:

  • Het melden van discriminatie
  • advies over hoe u met discriminatie om kunt gaan
  • informatie over wat u tegen discriminatie kunt doen
  • bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert
  • hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure
  • hulp bij het aangifte doen bij de politie

Afhandeling melding

Vizier begeleidt en ondersteunt slachtoffers van discriminatie. Dit doen zij bijvoorbeeld door wederhoor, bemiddeling, voorlichting, advies, aangifte of zelfs een procedure bij het college voor de rechten van de mens. U kunt zelf kiezen of u vervolgstappen wilt zetten na een melding. Maar ook als u dit niet wilt kunnen uw ervaringen worden gebruikt om andere slachtoffers te helpen.