Veelgestelde vragen bestrijding eikenprocessierups

Lees hier de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop over de bestrijding van de eikenprocessierups.

 

 1. Welke bestrijdingsmiddelen gebruikt de gemeente Rheden?
  De gemeente Rheden maakt gebruik van nestkastjes voor mezen en de biologische bestrijdingsmiddelen Nematoden en XenTari.
  Daarnaast proberen we zoveel mogelijk natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken door een ander kruidenbeheer in bermen, gazons en buurtbossen. Ook zorgen we voor meer diversiteit in boomsoorten bij nieuwe aanplant. 
   
 2. Wat zijn Nematoden en is deze methode schadelijk?
  Kleine wormpjes of aaltjes (0,6 cm) die de eikenprocessierups van binnen opeten. Nematoden eten net uitgekomen rupsen op. Deze methode is nauwelijks schadelijk, maar ook minder effectief. Nematoden kunnen al vroeg in het seizoen ingezet worden als er nog weinig blad aan de bomen zit, het werkt namelijk via huidcontact. Als er contact is met de spuitnevel kan er irritatie aan de luchtwegen en ogen ontstaan. Er wordt meestal 's nachts gespoten, het risico is daardoor klein. Mocht u het toch tegen komen, probeer dit dan te vermijden.
   
 3. Wat is XenTari en is dit middel schadelijk?
  XenTari is een bacteriepreparaat (Bacillus Thuringiensis subsp. Aizawai) dat wordt ingezet om de processierups te bestrijden. Het middel moet door de rups gegeten worden. Als er contact is met de spuitnevel kan er irritatie aan de luchtwegen en ogen ontstaan. Er wordt meestal 's nachts gespoten, het risico is daardoor klein. Mocht u het toch tegen komen, probeer dit dan te vermijden.
   
 4. Vernietigt XenTari ook andere beestjes die op de boom zitten?
  Nee, het middel doodt wel andere rupssoorten naast de eikenprocessierups. Daarom behandelen we alleen bomen waarbij een groot risico is voor mensen.
   
 5. Gaan dieren die een met XenTari bespoten blad eten ook dood?
  Alleen rupsensoorten die op het moment van bestrijding in de boom leven, gaan dood. Het middel is dusdanig ontwikkeld dat het alleen in de magen van rupsensoorten actief is.
   
 6. Kunnen vogels of andere dieren ook doodgaan als ze een rups eten die is bespoten?
  Nee, het middel is dusdanig ontwikkeld dat het alleen in de magen van rupsensoorten actief is.
   
 7. Zorgt XenTari voor disbalans in de natuur?
  Bij zorgvuldig gebruik levert het nu nog geen disbalans in de natuur op. Door de biodiversiteit in onze leefomgeving te verhogen kan het gebruik in de toekomst afgebouwd worden.
   
 8. Hoe past dit bestrijdingsbeleid binnen de biodiversiteit?
  We gebruiken de vlinderkaart van de Vlinderstichting. We spuiten dit middel niet waar beschermde vlinders zitten. Zo adviseert het Kennisplatform EPR. Ook in gebieden waar geen beschermde vlinders zitten maar de plaagdruk laag is wordt niet gespoten.
   
 9. Zijn deze bestrijdingsmiddelen in lijn met het advies van de Vlinderstichting?
  De Vlinderstichting begrijpt dat gemeentes in sommige gevallen XenTari inzetten. Met het oog op de risico’s adviseert de Vlinderstichting wel zoveel mogelijk terughoudendheid. De Vlinderstichting raadt af het middel te gebruiken in gebieden met beschermde vlindersoorten. De gemeente Rheden spuit niet waar beschermde vlinders zitten.
   
 10. Waarom gebruikt de Gemeente Rheden biologische bestrijdingsmiddelen?
  Het is een afweging tussen het risico voor de gezondheid voor onze inwoners en het belang van de biodiversiteit. Er wordt jaarlijks gemonitord waar de druk op de gezondheid het hoogst ligt, hier worden de middelen ingezet.
   
 11. Zijn de biologische bestrijdingsmiddelen schadelijk voor het milieu?
  Nee, het zijn beide middelen die ook van nature in het milieu voorkomen. Beide middelen worden na enkele dagen op een natuurlijke manier afgebroken.