Voormalig hotel De Roskam in Rheden tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners

Eind 2022 hebben we een overeenstemming bereikt met de eigenaren van voormalig hotel De Roskam aan de Arnhemsestraatweg 62 in Rheden om deze locatie te gebruiken als opvangplek voor Oekraïners.

We hebben dit voormalige hotel met ingang van 1 april gehuurd voor minimaal 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 

Opvang vluchtelingen

De locatie is inmiddels geschikt gemaakt voor opvang van vluchtelingen en de eerste 30 Oekraïners komen half april. Daarna zal er elke week een groep instromen. In eerste instantie gaat het om 170 vluchtelingen en dat aantal kan oplopen tot maximaal 250. Op 11 april heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de direct omwonenden. In de periode dat het voormalige hotel verhuurd is, bekijken de eigenaren samen met ons welke mogelijkheden er zijn om de locatie De Roskam toekomstbestendig te maken. 

Toename vluchtelingen

De verwachting is, dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat naar Nederland komt verder zal toenemen.

Burgemeester Carol van Eert: “Het is daarom goed dat dit voormalige hotel nu ook gebruikt kan worden voor de opvang van Oekraïners. De locatie is daar uitermate geschikt voor. Eigenaren van voormalig hotel De Roskam: “Onze gedachten gaan uit naar alle onschuldige mensen en kinderen die op dit moment slachtoffer zijn van dit gewelddadige conflict in de Oekraïne. Wij zijn blij dat De Roskam kan worden ingezet voor de tijdelijke opvang van deze vluchtelingen en dat wij op die manier samen met de gemeente Rheden ook een bijdrage kunnen leveren.”

Meer informatie  

Wil je helpen? Kijk dan op de pagina 'Hulp voor Oekraïne'. Daar staat alle actuele informatie over de opvang van vluchtelingen in Rheden.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen of mailen naar vluchtelingen@rheden.nl. Heeft u een specifieke vraag over de opvang in voormalig hotel De Roskam? Dan kunt u mailen naar roskam@rheden.nl