Uitleg over straatnamen van zeevaarders

Deze week zijn er in het dorp Rheden bordjes met een QR-code bevestigd onder een zestal straatnamen van zeevaarders. Deze 6 namen zijn onder anderen verbonden met het koloniale verleden van Nederland.

Mede op verzoek van de werkgroep Keti Koti hebben we deze bordjes geplaatst. Via een QR-code is informatie te lezen over het verleden van de zeevaarder van de betreffende straatnaam. Het gaat om de volgende straten in het dorp Rheden: Jan van Riebeeckstraat, Abel Tasmanstraat, Pieter Stuyvesantstraat, Jan Pieterszoon Coenstraat, Anthony van Diemenstraat en Willem Bontekoestraat.

Werkgroep Keti Koti

Een aantal vrijwilligers in inze gemeente heeft in2022 de werkgroep Keti Koti gevormd. Keti Koti is een jaarlijks terugkerende feestdag (op 1 juli) in Suriname om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren. Het gaat de werkgroep vooral om de bewustwording rond het koloniale verleden van Nederland en het respect voor ieders verleden.