Energietoeslag aanvragen

Ga direct naar:

Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • In de gemeente Rheden of Rozendaal woont;
 • U ouder bent dan 21 jaar;
 • U een laag (tot en met 120% van de bijstandsnorm) of een midden inkomen (> 120% tot en met 150% van de bijstandsnorm) heeft. U vindt de bedragen in de onderstaande tabel;
 • Als u een midden inkomen heeft, zijn er twee aanvullende voorwaarden: 
   U heeft een energiecontract (op naam) en
  Uw vermogen (spaargeld) is niet hoger dan de vermogensgrens. U vindt dat bedrag ook in de tabel hieronder.
Inkomensgrens 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Laag inkomen (tot en met 120%) Midden inkomen (tot en met 150%)
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.463,57 € 1.829,46
Gehuwden / samenwonend € 2.090,81 € 2.613,51

 

Inkomensgrens pensioengerechtigde leeftijd Laag inkomen (tot en met 120%) Midden inkomen (tot en met 150%)
Alleenstaande en alleenstaande ouder € 1.625,37 € 2.031,71
Gehuwden / samenwonend € 2.202,84 € 2.753,56

 

Vermogensgrens
Alleenstaande Niet van toepassing € 7.575,00
Alleenstaande ouder Niet van toepassing € 15.150,00
Gehuwden Niet van toepassing € 15.150,00

Alle inkomensbedragen zijn netto per maand, exclusief vakantiegeld. Met het % wordt bedoeld het % ten opzichte van de van toepassing zijnde bijstandsnorm

Hoeveel bedraagt de energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1300,-. 

Wanneer krijg ik de energietoeslag uitbetaald?

Wanneer u de energietoeslag uitbetaald krijgt is afhankelijk van uw situatie:

Ik heb een bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u in augustus al een voorschot van € 500,- ontvangen. U ontvangt het resterende beslag van € 800,- automatisch in november.

Ik heb een laag inkomen en ook de energietoeslag 2022 (in 2022 of 2023) ontvangen

Heeft u ook de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan toetsen wij uw inkomen opnieuw. Als blijkt dat er in uw inkomen niets veranderd is, dan betalen wij automatisch uiterlijk 15 december de € 1300,- aan u uit. U hoeft in dit geval dus niet opnieuw een aanvraag te doen. Mocht uit de toetsing blijken dat uw situatie wél veranderd is, dan krijg u uiterlijk 15 december bericht en kunt u hierna de energietoeslag zelf aanvragen. U ontvangt in dit geval de energietoeslag dus niet automatisch op uw rekening. Nadat de aanvraag is toegekend, betalen wij de energietoeslag uiterlijk binnen 6 weken uit. U ontvangt hierover ook een brief. Let op! U kunt nu dus ook nog geen online aanvraag indienen.

Ik heb een midden inkomen (> 120% tot en met 150% van de bijstandsnorm)

U kunt online een aanvraag doen. Nadat de aanvraag is toegekend, betalen wij de energietoeslag uiterlijk binnen 6 weken uit.

Hoe vraag ik de energietoeslag aan?

Wanneer u de energietoeslag aan wil vragen, houdt u de volgende gegevens bij de hand:

 • Inkomensgegevens (salarisstrook, uitkeringsspecificatie, alimentatie enz.)
 • Inloggegevens DigiD (alleen als u gebruik wil maken van ockto. Als u hier gebruik van maakt, hoeft u de inkomensgegevens niet apart aan te leveren)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

Let op! Om de energietoeslag digitaal aan te vragen moet u in het bezit zijn van een e-mailadres.

Heeft u een midden inkomen? Dan moet u ook de volgende gegevens bij de hand houden:

 • Gegevens over uw vermogen (daaronder verstaan wij banksaldi, spaarsaldi, contant geld, cryptovaluta, beleggingen of obligaties. Een auto of een eigen woning tellen niet mee voor uw vermogen)
 • Uw energiecontract (dat op uw naam staat)

De energietoeslag aanvragen als inwoner van de gemeente Rheden

De energietoeslag aanvragen als inwoner van de gemeente Rozendaal

Let op! Heeft u een laag inkomen en de energietoeslag 2022 (in 2022 of 2023) ontvangen? Dan gaan wij uw inkomen eerst toetsen. U kunt nu nog geen online aanvraag indienen.

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

U kunt de energietoeslag aanvragen tot 1 juni 2024.

Heb ik als student ook recht op de energietoeslag?

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen. Uitwonende studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de energietoeslag uitbetaald.

De energietoeslag is niet voldoende of u komt niet in aanmerking voor de energietoeslag. Wat nu?

Misschien komt u in aanmerking voor tijdelijke financiële ondersteuning. U kunt zich melden bij de sociaal raadslieden van Incluzio

Het lukt mij niet om de energietoeslag digitaal aan te vragen. Wat nu?

Lukt het u niet om de energietoeslag digitaal aan te vragen en kunt u geen hulp krijgen van familie, buren of vrienden? Dan kunt u zich melden bij de Formulierenhulp van Humanitas of bij de sociaal raadsman van Incluzio

Ik heb een vraag over mijn digitale aanvraag. Wie kan ik bellen?

Loopt u tijdens de digitale aanvraag ergens tegenaan? Of heeft u een vraag over een aanvraag die u heeft ingediend? U kunt contact opnemen met de klantenservice van Gezondverzekerd: bureau minimaregelingen. Zij handelen de aanvragen namens ons af. Bureau Minimaregelingen is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur via 033 30 35 455. Als u al een casenummer heeft, is het handig dit bij de hand te hebben wanneer u belt. 

Ik heb een andere vraag over de energietoeslag. Wat nu?

Wellicht staat u vraag tussen de veelgestelde vragen.