Waar is mijn (brom)fiets?

We verwijderen (brom)fietsen die lange tijd op dezelfde plek staan of die verkeerd of gevaarlijk gestald staan. Zo komt er stallingsruimte vrij en voorkomen we gevaarlijke situaties en overlast. 

Fout of gevaarlijk gestalde (brom)fiets, weesfiets en fietswrak

Een (brom)fiets staat fout geparkeerd als deze fiets buiten de aanwezige fietsenstalling en de daarvoor bestemde ruimten en plaatsen wordt gezet. Van gevaar is in elk geval sprake als een (brom)fiets geparkeerd staat voor een (nood)uitgang, brandkraan, een blindengeleidestrook of als een fiets de doorgang voor hulpdiensten belemmert. 

Een weesfiets is een fiets die langer dan 21 dagen ongebruikt geparkeerd staat in een openbare fietsenstalling of locatie zoals aangegeven onder het kopje 'Locaties en gebieden met verbod voor fout geparkeerde fietsen en weesfietsen'. Een fietswrak is een fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat en in een verwaarloosde toestand verkeert. 

Hoe krijg ik mijn (brom)fiets terug

Een (brom)fiets kan alleen op afspraak opgehaald worden bij het fietsendepot. Neem hiervoor contact met ons op. De persoon die de fiets komt ophalen moet een geldig legitimatiebewijs laten zien en moet daarnaast kunnen aantonen dat hij of zij de eigenaar is. Bijvoorbeeld door de fietssleutels of het aankoopbewijs mee te nemen. Een fiets wordt na betaling van de kosten (€ 25,00) teruggegeven. Doorgeknipte sloten vergoeden we niet.

Bewaartermijn verwijderde (brom)fiets

Verwijderde (brom)fietsen slaan we op in het gemeentelijke fietsendepot, Biljoen 8 te Velp. Afhankelijk van de staat en waarde van de (brom)fiets bewaren we hem 13 weken, voor fietswrakken geldt 2 weken.

Locaties en gebieden met verbod voor fout geparkeerde fietsen en weesfietsen

Op de volgende gebieden en locaties is het verboden om (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten en plaatsen te stallen of langer dan 21 dagen onafgebroken te parkeren:

Dieren

  • Stationsgebied Dieren
  • Winkelgebied Dieren: Wilhelminaweg, Callunaplein, Diderna, Ericaplein, Pasteurstraat, Buitensingel en Spoorstraat

Rheden

  • Stationsgebied Rheden 
  • Winkelgebied Rheden: Groenestraat en Zwarteweg

Velp

  • Stationsgebied Velp
  • Winkelgebied Velp: Hoofdstraat, Oranjestraat, Emmastraat, Parkstraat, Vlashofstraat, Wilhelminastraat, De Overtuin, Den Heuvel en Churchillplein

Algemeen

  • De bushaltes binnen de gemeente Rheden