Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap, of omdat de school te ver weg ligt. We gaan uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis ligt.

Aanvragen van leerlingenvervoer

Het aanvragen van leerlingenvervoer kunt u volledig online doen. Hiervoor heeft u nodig:

 • Uw DigiD-gegevens.
 • Een digitale medische verklaring of een vervoersverklaring van school.
 • Bij het aanvragen van  vervoer met de taxibus heeft u ook een onderbouwing nodig. Dit kan een (digitale) medische verklaring of een vervoersverklaring van school zijn.

Vraagt u bij ons leerlingenvervoer aan, dan hoeft dat in principe maar 1 keer. U ontvangt van ons een brief met een toewijzing voor meerdere jaren, totdat er iets verandert in de situatie van uw kind.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets tussentijds, bijvoorbeeld uw adres, uw telefoonnummer of wilt u de vergoeding beëindigen, bijvoorbeeld na het doen van eindexamen? Geef dit online door via het wijzigingsformulier. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt af van een aantal factoren. In ieder geval geldt dat:

 • De leerling waarvoor u leerlingenvervoer aanvraagt in de gemeente Rheden woont.
 • De leerling vanwege een handicap of de afstand, niet zelf van en naar school kan reizen.  

Scholen

Leerlingenvervoer is beschikbaar voor leerlingen op de volgende scholen:

 • De dichtstbijzijnde basisschool binnen de mogelijkheden van uw kind.
 • Een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
 • Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO of VSO), voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap, volgens de wet passend onderwijs.
 • Regulier (voortgezet) onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap.
 • Een basisschool gebaseerd op een bijzondere richting, zoals levensovertuiging of religie. Onderwijsvormen zoals Montessori, Jenaplan en Daltononderwijs vallen hier niet onder.

Uw situatie?

Wilt u meer informatie over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt.

Vormen van leerlingenvervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

 • De leerling en een begeleider krijgen een abonnement voor het openbaar vervoer.
 • Is openbaar vervoer voor de leerling niet mogelijk, (ook niet onder begeleiding) vanwege zijn of haar beperking? Dan kijken we naar de mogelijkheden voor  georganiseerd vervoer met een taxibus. Hierbij wordt voor sommige scholen gebruik gemaakt van een opstapplaats.
 • Alleen als openbaar vervoer of georganiseerd vervoer niet mogelijk is, is een vergoeding voor eigen vervoer mogelijk.  

Na uw aanvraag bekijken wij voor welke vorm van vervoer uw kind in aanmerking komt. Het kan zijn dat we hiervoor een onafhankelijke arts raadplegen.

Vervoerder georganiseerd vervoer

Het aangepast vervoer met bus of taxi wordt in onze gemeente uitgevoerd door Willemsen de Koning. Voor vragen en calamiteiten kunt u contact opnemen met Willemsen de Koning of inloggen op het reizigersportaal.

Heeft u een klacht over het aangepaste vervoer, dan kunt u contact opnemen met Avan, de overkoepelende organisatie.

Eigen bijdrage

Gaat uw kind naar een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en was uw gezamenlijk inkomen in 2021* hoger dan € 28.800,00? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. In het schooljaar 2023-2024 is de eigen bijdrage € 600,00 per kind.

*Als peiljaar voor het inkomen geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd, begint. Dit is voor het schooljaar 2023-2024 het jaar 2021.

Studentenreisproduct

Leerlingen onder de 18 jaar die een voltijd mbo-opleiding doen kunnen een studentenreisproduct aanvragen bij het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Vragen of meer informatie?

Heeft u nog vragen over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met het Sociaal Meldpunt.