Melden signaal kinderopvang

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van de kinderopvang. Het is verstandig om uw zorgen in eerste instantie te bespreken met de organisatie zelf.

Heeft u een signaal of informatie dat een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), een gastouder of gastouderbureau niet aan de wettelijke eisen voldoet? Ga dan eerst het gesprek aan met de organisatie.  Wanneer het signaal dan nog niet opgelost is, dan kunt u hiervan een melding doen bij de Inspectie Kinderopvang van de VGGM. Dit doet u door een e-mail te sturen naar kinderopvangtoezicht@vggm.nl