Leerplicht

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school, 99% van de kinderen doet dit ook. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Wij hebben de leerplicht ondergebracht bij Regionaal Bureau Leerplicht Midden Gelre

Leerplicht

Bijna alle kinderen gaan rond hun 4e verjaardag naar de basisschool. Informeer bij de school wanneer uw kind terecht kan. Tussen 5 jaar en 18 jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze ingeschreven staan op een erkende school en die elke schooldag bezoeken.

Kwalificatieplicht

De leerplicht gaat over in kwalificatieplicht. Kinderen van 16 of 17 jaar zijn kwalificatieplichtig. Ze mogen dan wel van school, maar alleen als ze een mbo-diploma niveau 2 hebben, of een havo- of vwo-diploma hebben. Dit noemen we een startkwalificatie.

Schoolverzuim, spijbelen en vrijstelling

Kinderen moeten verplicht naar school. Ouders kunnen de schoolleiding om vrijstelling vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor, dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook kinderen aangesproken worden op hun gedrag. Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar.