Kinderopvang beginnen of gegevens wijzigen

Wilt u een kinderopvang beginnen?

Er zijn verschillende soorten kinderopvang die u kunt starten, dat kan zijn:

  • kinderdagverblijf
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderbureau
  • voorziening gastouderopvang

Kwaliteitseisen

Uw kinderopvangcentrum moet voldoen aan verschillende kwaliteitseisen. Voor de toetsing gebruiken we de werkwijze 'Streng aan de Poort'.

Aanvraag

Voor de aanvraag maakt u gebruik te maken van de formulieren van de Rijksoverheid:

De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u inclusief bijlagen toesturen naar gemeente@rheden.nl. Of per post naar:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994ZJ De Steeg


Afhandelingstermijn aanvraag

De afhandeltermijn van een (nieuwe) aanvraag of een wijziging is maximaal 10 weken bij een volledig ingevuld formulier en alle gevraagde documenten.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een vergunning.