Omgevingsvergunning

De vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. Met de omgevingsvergunning kunt u vergunningen voor meerdere activiteiten in 1 keer aanvragen.

Onder de omgevingsvergunning vallen de volgende werkzaamheden en activiteiten:

Omgevingsvergunning aanvragen of melding doen

De aanvraag van een omgevingsvergunning of een melding doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Na uw aanvraag toetsen wij de plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandseisen, bouwbesluit en bouwverordening. U heeft niet altijd een vergunning nodig. Daarom is het verstandig eerst een vergunningscheck of gratis voortoets te laten doen.

Doorlooptijd en procedure

De doorlooptijd voor een aanvraag is 8 tot 26 weken, afhankelijk van het type project. Na het indienen van de aanvraag krijgt u van ons bericht over de procedure en wie uw contactpersoon is.

Let op: In verband met de toename van het aantal bouwaanvragen en voortoetsen, is de reactietijd wat langer dan normaal. Onze excuses hiervoor.

Publicatie en bezwaar

Alle aanvragen en besluiten van omgevingsvergunningen worden officieel gepubliceerd. Dit heet een bekendmaking. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na een bekendmaking of besluit bezwaar maken. Het is verstandig als aanvrager hier rekening mee te houden, uw buren vooraf goed te informeren en de bezwaartermijn af te wachten voor de start van uw werkzaamheden.

Kosten van een aanvraag

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning brengen wij kosten (zogenaamde leges) in rekening. Deze leges staan in de legesverordening. Voor een uitrit/inrit brengen wij naast de kosten voor de aanvraag ook nog aanlegkosten in rekening. Een voortoets, een vergunningscheck of melding via het Omgevingsloket Online zijn gratis.

Toezicht en handhaving

Wij houden toezicht op bouwactiviteiten. Als u afwijkt van de verleende omgevingsvergunning mogen wij de bouw of sloopactiviteiten stil leggen.

Plaatsen van grote voorwerpen op openbare grond (objectvergunning)

Bij (grote) bouwprojecten is het soms nodig een steiger, container of hijskraan te plaatsen. Daarvoor heeft u een objectvergunning (PDF, 169 kB) nodig. Deze vergunning vraagt u tenminste 3 weken voor plaatsing van het object aan.

Wet Bibob

Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen wij voorkomen dat we criminaliteit faciliteren. Bijvoorbeeld door geen vergunning, subsidie of opdracht te geven als we vermoeden dat een aanvraag of transactie bedoeld is om een strafbaar feit te plegen. Bij een aanvraag kunnen wij een Bibob beoordeling doen, ook als het om een particuliere aanvraag gaat. 

Huisnummer aanvragen of verzoek tot intrekken

Als u een nieuw huisnummer wilt aanvragen in verband met het splitsen van of naar woningen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook indien u een huisnummer wilt laten intrekken door het samenvoegen van woningen. 

Bij vergunningsplichtige bouw is huisnummering onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag omgevingsvergunning. 

Is de voorgenomen bouw vergunningsvrij en heeft u vragen over de huisnummering? Dan kunt u contact opnemen met bouwtoezicht via bouwtoezicht@rheden.nl. Als u twijfelt of uw plannen vergunningplichtig zijn, kunt u een vergunningscheck doen.

Blijf op de hoogte van nieuwe plannen

Bij de bekendmakingen kunt u zich aanmelden om automatisch een bericht te krijgen wanneer er een nieuwe aanvraag wordt gedaan of een besluit genomen wordt in uw omgeving. Het inzien van (bouwstukken van) een lopende vergunningaanvraag is gratis.

Privacy

Om uw recht op privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. U kunt het ons makkelijker maken door uw persoonlijke gegevens alleen op het aanvraagformulier te vermelden en niet bijvoorbeeld op de tekeningen.

Vragen

Met vragen over bouwen, verbouwen of een omgevingsvergunning kunt u alleen na telefonisch contact een afspraak maken.