Bestemmingsplannen Laag-Soeren

Een bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit voorschriften en een toelichting. Daarnaast is er een plattergrond van het gebied (plankaart). In de voorschriften en de plankaart liggen de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast.

Ruimtelijke Plannen Online

De meest recente bestemmingsplannen vindt u online op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beschermd dorpsgezicht

Het buitengebied van Laag-Soeren is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Monumenten

Bekijk de Monumentenlijst 2014 (PDF, 1,1 MB).