Onderwijs Oekraïense kinderen

Waar krijgen de Oekraïense kinderen onderwijs?

Waar krijgen de Oekraïense kinderen onderwijs?
De ouder(s)/verzorger(s) van deze kinderen kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een ‘nieuwkomersschool’. 
 
•    Kinderen van 2-4 jaar kunnen naar de peuteropvang in onze gemeente. Dat kan bij elke peuteropvang in de buurt. 
•    Kinderen van 4-6 jaar kunnen naar alle basisscholen in de gemeente.
•    Kinderen van 6-12 jaar gaan naar de taalklas voor Oekraïense kinderen. Dat is bij Kindcentrum Robin op de locatie Valeriuslaan 18 in Dieren.
•    Jongeren van 12-18 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Arnhem. 
 
Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor onderwijs?
 

Peuteropvang (2-4 jaar)

Ouders/verzorgers kunnen de kinderen direct aanmelden bij een van de kinderopvangorganisaties:
1.    Kinderdagverblijf Marron
2.    Kindercentra Puck&Co
3.    Kinder Service Hotels (KSH)
4.    Kinderdagverblijf Blos 
5.    Kinderdagverblijf Het Toverbos
 

Basisschool ( 4- 12 jaar)

Ouders/verzorgers kunnen de kinderen direct aanmelden bij Kindcentrum Robin via robin@scholengroepveluwezoom.nl   
 
Middelbare school (12-18 jaar)
Ouders/verzorgers kunnen de jongeren direct aanmelden via het aanmeldformulier op www.iskarnhem.nl/aanmelden

Vervoer naar school

In een aantal situaties is een vergoeding voor het vervoer naar de school mogelijk. Bijvoorbeeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen omdat de school te ver weg ligt. U dient zelf de vervoersbewijzen in de vorm van een persoonlijk jaarabonnement openbaar vervoer aan te vragen. Dat doet u voor uzelf en uw kind(eren). U begeleidt uw kinderen dan zelf naar school. 

Voorwaarden vergoeding vervoer naar school

Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt af van een aantal factoren. In ieder geval geldt dat:
  • De leerling in de gemeente Rheden woont of verblijft.
  • De afstand van het woonadres naar school moet meer dan 1 kilometer zijn.
  • De leerling vanwege de afstand, niet zelf of onder begeleiding van en naar school kan reizen. 
  • Het onveilig is om uw kind zelfstandig naar school te laten reizen.
  • U geen vervoersmiddel(en) tot uw beschikking heeft zoals een (brom)fiets of auto.
  • Het abonnement is 1 jaar geldig en wordt alleen verlengt als dat noodzakelijk is. 

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Is uw inkomen hoger dan  € 27.900,00, dan betaalt u een eigen bijdrage. In het schooljaar 2021-2022 is de eigen bijdrage € 600,00 per kind.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is beschikbaar op de scholen, op de opvanglocaties en het gemeentelijk servicepunten in Dieren en Velp.  Het formulier kan men invullen en ondertekend inleveren bij de servicepunten of mailen naar sociaalmeldpunt@rheden.nl 
 
Uw aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente waarna u binnen 2 weken bericht ontvangt of u een vergoeding voor het abonnement krijgt of niet.