Meer bloemrijk gras

Het gaat nog steeds niet goed met de insecten in Nederland. Daarom gaan we een aantal gazons minder en anders maaien. Vlinders, bijen en andere kleine dieren hebben daar profijt van! In bloemrijk gras groeien verschillende kruiden. Dat ziet er kleurrijk en gevarieerd uit en is belangrijk voor de natuur. Daarnaast is de grond onder bloemrijk gras koeler dan kort gemaaide gazons, en draagt daarmee bij aan een fijner leefklimaat.  

Wat betekent bloemrijk gras?

Doordat we minder vaak maaien en het gras afvoeren, groeien er vanzelf meer kruiden en bloemen in het gras. Na loop van tijd, afhankelijk van locatie en weersomstandigheden, neemt het aantal kruiden en bloemen toe en de grassen af. Bij iedere maaibeurt laten we ook ongeveer 30% van het gras staan. Daarin kunnen kleine dieren en insecten schuilen en vinden ze voedsel. Om overhangende grassen en kruiden te voorkomen, maaien we de rand naast voetpaden vaker.

Op welke plekken gaan we minder en anders maaien?

Sinds 2020 beheren we al 8 hectare gazon als bloemrijk gras. In 2023 komt daar 8 hectare bij op zo’n 40 locaties binnen de dorpen. We hopen op termijn minstens 50% van ons gazon als bloemrijk gras te beheren. Op de kaart kunt u zien welke gazons per 2023 als bloemrijk gras beheerd worden. 

Waar mag ik mijn hond uitlaten?

U kunt uw hond(en) uitlaten op de kort gemaaide rand naast voetpaden of laten spelen in het hoge gras. Overal blijft de opruimplicht gelden. Door hondenpoep op te ruimen, draagt u bij aan het verminderen van grasaren: deze soort groeit op voedingsrijke bodems. Het is belangrijk uw hond nadat hij buiten is geweest, te controleren op grasaren en teken. 

Waar mag mijn kind spelen?

Op speelplaatsen, speelgazons en trapvelden houden we het gras kort. Daar kan volop gespeeld worden. Ook in bloemrijk gras mag gespeeld worden.