Onderwijs Oekraïense kinderen

Waar krijgen de Oekraïense kinderen onderwijs?

De ouder(s)/verzorger(s) van deze kinderen kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een ‘nieuwkomersschool’. 
 
  • Kinderen van 2-4 jaar kunnen naar de peuteropvang in onze gemeente. Er is ook peuteropvang bij Basisschool ’t Leerrijk, bij Kindercentra Puck&Co.
  • Kinderen van 4-6 jaar kunnen naar alle basisscholen in de gemeente, maar zijn ook welkom op basisschool ’t Leerrijk.
  • Kinderen van 6-12 jaar gaan naar de taalklas voor Oekraïense kinderen. Dat is op basisschool ’t Leerrijk in Dieren.
  • Jongeren van 12-18 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK), de Oekraïneschool in Arnhem (Groningersingel) . We sluiten hiermee bij het bestaande NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) in onze gemeente. 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor onderwijs?

Peuteropvang (2-4 jaar)
Ouders/verzorgers kunnen de kinderen direct aanmelden bij info@puckenco.nl 
 
Basisschool ( 4- 12 jaar)
Ouders/verzorgers kunnen de kinderen direct aanmelden bij leerrijk@scholengroepveluwezoom.nl   
Op donderdag 9 juni organiseert de school om 8.30 een kennismaking en kunnen ouders hun kind direct inschrijven.
 
Middelbare school (12-18 jaar)
Ouders/verzorgers kunnen de kinderen direct aanmelden bij schooloekraine@stichtingpas.nl met het aanmeldformulier:

Vervoer naar school

In een aantal situaties is een vergoeding voor het vervoer naar de school mogelijk. Bijvoorbeeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen omdat de school te ver weg ligt. U dient zelf de vervoersbewijzen in de vorm van een persoonlijk jaarabonnement openbaar vervoer aan te vragen. Dat doet u voor uzelf en uw kind(eren). U begeleidt uw kinderen dan zelf naar school. 

Voorwaarden vergoeding vervoer naar school

Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt af van een aantal factoren. In ieder geval geldt dat:
  • De leerling in de gemeente Rheden woont of verblijft.
  • De afstand van het woonadres naar school moet meer dan 1 kilometer zijn.
  • De leerling vanwege de afstand, niet zelf of onder begeleiding van en naar school kan reizen. 
  • Het onveilig is om uw kind zelfstandig naar school te laten reizen.
  • U geen vervoersmiddel(en) tot uw beschikking heeft zoals een (brom)fiets of auto.
  • Het abonnement is 1 jaar geldig en wordt alleen verlengt als dat noodzakelijk is. 

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Is uw inkomen hoger dan  € 27.900,00, dan betaalt u een eigen bijdrage. In het schooljaar 2021-2022 is de eigen bijdrage € 600,00 per kind.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is beschikbaar op de scholen, op de opvanglocaties en het gemeentelijk servicepunten in Dieren en Velp.  Het formulier kan men invullen en ondertekend inleveren bij de servicepunten of mailen naar sociaalmeldpunt@rheden.nl 
 
Uw aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente waarna u binnen 2 weken bericht ontvangt of u een vergoeding voor het abonnement krijgt of niet.