Overlast bomen

Ervaart u overlast vanwege de bomen in uw straat of buurt? Hieronder vindt u de belangrijkste oorzaken van overlast én wat wij eraan doen om deze overlast te voorkomen en te bestrijden.

Bladval

Een bijkomstigheid van veel bomen in onze gemeente, is dat er in de herfst ook veel blad valt. Daar waar grote hoeveelheid gevallen blad overlast veroorzaakt, zoals gladheid op wegen en trottoirs, ruimen we dat op. Ieder jaar geven we daar in het najaar extra veel aandacht aan in de bladcampagne, zoals we dat noemen. 

Het gevallen blad heeft in de natuur ook een belangrijke functie. Denk aan verrijking van de bodem, een schuilplaats voor dieren in de winter en bescherming van planten tegen vorst. Daar waar bladen geen obstakel vormen, laten we het daarom zoveel mogelijk liggen. 

Stormschade

Na een flinke storm kunnen takken afbreken of bomen omwaaien. Wij ruimen dit meteen op, zodat wegen begaanbaar blijven en de omgeving veilig voor mensen en dieren. 

Schade aan wegen en trottoirs

Soms groeien bomen zo hard, dat boomwortels het asfalt of tegels omhoog drukken. Daar waar we ernstige schade constateren, repareren we het wegdek. 

Verkeersveiligheid

Ook de verkeersveiligheid van bestuurders, fietsers en voetgangers is voor ons een belangrijk criterium om bomen en ander groen goed te onderhouden. Iedere verkeersdeelnemer moet altijd goed zicht kunnen hebben en veilig kunnen rijden, fietsen of wandelen.

Eikenprocessierups

Deze op het oog zo aaibare rups heeft ons land in de afgelopen jaren al flink beziggehouden. Jaarlijks nemen we al vroeg in het jaar maatregelen om overlast te voorkomen. Is hij er eenmaal, dan bestrijden we de rups actief. Zo willen we ervoor zorgen dat u er zo min mogelijk last van heeft.