Mantelzorg urgentieverklaring

Verleen je in de gemeente mantelzorg en ben je op zoek naar een woning? Er bestaat een mantelzorgurgentieverklaring. 

Voorwaarden

  • Je helpt iemand met een ondersteuningsvraag in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of verpleging en individuele begeleiding. 
  • Je biedt deze ondersteuning thuis. 
  • Er is sprake van een mantelzorgrelatie. Je biedt voor gemiddeld 2 uur per dag en minimaal 10 uur per week aan mantelzorg. De verwachting is dat deze mantelzorgrelatie minimaal een jaar duurt.
  • De reisafstand tussen jouw woning en de woning van de mantelzorgontvanger is na de verhuizing binnen dezelfde gemeente of plaats.
  • Het is te verwachten dat door het bieden van mantelzorg er minder aanspraak gemaakt wordt op een algemene of maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet. 

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden en bent u dringend op zoek naar een woning? Doe dan een melding bij het Sociaal Meldpunt. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (026) 49 76 911 (optie 1 in het keuzemenu) van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.