Persoonlijk Plan Sociaal Domein

Wij gaan er vanuit dat u als inwoner eerst zelf uw hulp en ondersteuning probeert te organiseren. In sommige gevallen is dat niet mogelijk en heeft u tijdelijke ondersteuning nodig.

U heeft dan meestal met uw familie of directe omgeving de situatie besproken en een voor u passende oplossing op het oog. Door middel van het Persoonlijk Plan (Word, 32 kB) dient u uw vraag en oplossing bij ons in.

Het ingevulde plan mailt u naar sociaalmeldpunt@rheden.nl of stuurt u naar:

Gemeente Rheden
t.a.v. Sociaal Meldpunt
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg
 

Eén van onze consulenten bekijkt uw Persoonlijk Plan en neemt hierover contact met u op. Samen met de consulent bespreekt u of het uitvoerbaar is.

Aanvraag begeleiding door zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder of hulpverlener en heeft u een cliënt in onze gemeente? Maak dan voor de aanvraag van zorg of herindicatie gebruik van het Integraal Plan (Word, 39 kB).