Persoonlijk Plan Sociaal Domein

Wij gaan er vanuit dat u als inwoner eerst zelf uw hulp en ondersteuning probeert te organiseren. In sommige gevallen is dat niet mogelijk en heeft u (tijdelijk) extra ondersteuning nodig.

U heeft dan meestal met uw familie of directe omgeving de situatie al besproken. En misschien heeft u een passende oplossing op het oog. 

Gemeente Rheden
t.a.v. Sociaal Meldpunt
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg
 

Een consulent leest uw Persoonlijk Plan en neemt hierover contact met u op. Samen met de consulent bespreekt u of het uitvoerbaar is.

Aanvraag begeleiding door zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder of hulpverlener en heeft u een cliënt in onze gemeente? Maak dan voor de aanvraag van zorg of herindicatie gebruik van het Integraal Plan (Word, 39 kB).