Persoonlijk Plan Sociaal Domein

Wij gaan er vanuit dat u als inwoner eerst zelf uw hulp en ondersteuning probeert te organiseren. In sommige gevallen is dat niet mogelijk en heeft u (tijdelijk) extra ondersteuning nodig. Heeft u zelf een passende oplossing gevonden dan kunt u voor deze oplossing een aanvraag doen met het Persoonlijk Plan. 

Hoe vraag ik ondersteuning aan met het Persoonlijk Plan?

Gemeente Rheden
t.a.v. Sociaal Meldpunt
Postbus 9110
6994 ZJ  De Steeg
 

Een consulent leest uw Persoonlijk Plan en neemt hierover contact met u op. Samen met de consulent bespreekt u of het uitvoerbaar is.

Ik ben zorgaanbieder. Hoe vraag ik zorg aan voor een cliënt? 

Maak voor de aanvraag van zorg of herindicatie gebruik van het Integraal Plan (Word, 39 kB).