Sociaal Meldpunt

Bij het Sociaal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over hulp bij het huishouden, woningaanpassing, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen. Vragen op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn, jeugd en vrijwilligerswerk kunt u stellen aan Incluzio Rheden.

Hoe kan ik contact opnemen met het Sociaal Meldpunt?

  • Bel (026) 49 76 911 (optie 1 in het keuzemenu). Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur. Op woensdagochtend zijn wij telefonisch niet bereikbaar. 
  • Via het online formulier Melding Sociaal Domein 
  • Stuur een e-mail naar sociaalmeldpunt@rheden.nl 

Kan ik in geval van crisis iemand buiten kantooruren bellen?

  • Medische & Psychiatrische hulp | Huisartsenpost 0900 1598
  • Jeugd | Jeugdbescherming Gelderland 0800 9955599
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling | Veilig Thuis 0800 2000
  • Luisterend oor & anonieme hulp | De luisterlijn 088 0767000

Ik maak me zorgen over iemand, wat kan ik doen?

Als iemand zichzelf of anderen iets dreigt aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Kan ik ook langskomen bij het Sociaal Meldpunt?

Bezoek aan de locaties is op afspraak. 

Kan ik ook advies krijgen over waar ik moet zijn met mijn vraag?

Als u niet goed weet waar u uw vraag of probleem voor ondersteuning of zorg moet stellen, kunt u voor advies contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Kan ik een gesprek met een medewerker opnemen?

Ja dat kan. Wij volgen daarin de spelregels van de Nationale ombudsman en maken dan afspraken met u over het gebruik van die opnamen.