Online in gesprek over windmolens en zonnevelden in de gemeente Rheden

Ons klimaat is aan het veranderen en de aarde warmt op. Een belangrijke oorzaak daarvan is de CO2-uitstoot door het verbranden van fossiele brandstoffen. Om de gevolgen te beperken voor mensen, dieren en natuur, moeten we iets doen.

Het Klimaatakkoord: van Parijs tot Rheden

Daarom hebben de meeste landen afspraken gemaakt over de aanpak (Klimaatakkoord Parijs, 2015). Ook in Nederland hebben we een Klimaatakkoord. Dit is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Op naar een CO2-neutraal Rheden

Rheden wil in 2040 een CO2-neutrale gemeente zijn. Dat doen we door energie te besparen en door energie op te wekken, bijvoorbeeld door daken vol te leggen met zonnepanelen. Dit is niet voldoende; om aan de energievraag te kunnen voldoen moeten we ook kijken naar de grootschalige opwek van energie uit zon en wind.

Bekijk ook de animatie 'Energie besparen en duurzaam opwekken in de gemeente Rheden'. In deze video wordt in twee minuten uitgelegd wat onze opgave is.

Ook zijn er praatplaten gemaakt over grootschalige opwek in de gemeente Rheden.
Deze geven een duidelijk overzicht van wat de route is om tot lokaal beleid en regionale afspraken te komen (PDF, 241 kB). En een overzicht van wanneer en hoe inwoners en andere betrokkenen kunnen participeren (PDF, 138 kB).

Denk ook mee en geef uw mening!

In het afgelopen jaar hebben verschillende inwoners(groepen) al met ons meegedacht over dit thema en de opties die er zijn. Denkt u ook mee?

Online bijeenkomsten voor inwoners

In november en december 2020 organiseerden we 3 online bijeenkomsten. Wethouder Duurzaamheid Dorus Klomberg praatte u bij over waar we nu staan, wat vervolgstappen zijn en hoe u daar invloed op kunt hebben. Inwoners konden hun mening te geven en vragen stellen.

Bekijk de presentatie van de online bijeenkomsten ‘In gesprek over windmolens en zonnevelden in gemeente Rheden’ (PDF, 1,7 MB).

Hoe verder?

Na de online bijeenkomsten en tienminutengesprekken zorgen we ervoor dat we de uitkomsten met u delen. Daarover hoort u binnenkort meer.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven over wat we doen rondom het klimaat en energie? Stuur dan een e-mail naar energiek@rheden.nl.